Novinky

27. ledna 2014: Vzory partnerských smluv ke stažení, platné od 1. 1. 2014.

24. ledna 2014: Ve výjimečných případech, určených poskytovatelem, lze využít formuláře pro listinnou monitorovací zprávu.

24. ledna 2014: Listinná verze monitorovací zprávy o udržitelnosti k využití pouze ve výjimečných, poskytovatelem určených, případech.

24. ledna 2014: Základní informace o udržitelnosti projektu naleznete v přiloženém souboru.

24. ledna 2014: Příjemce dotace je povinen předávat platné znění monitorovací zprávy a jejích příloh. Všichni příjemci používají formuláře zveřejněné s datem poslední aktualizace. Netýká se projektu EU peníze školám, jehož ...

16. ledna 2014: V příloze naleznete šesté číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který připravila sekce Řízení OP VK ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů a komunikace MŠMT ...

14. ledna 2014: Rok 2013 byl pro čerpání evropských dotací klíčovým. Došlo totiž k souběhu tzv. „pravidel n+2 a n+3“, což znamenalo zvýšenou administrativní zátěž na pracovníky ministerstva školství. Podle uvedených ...

22. prosince 2013: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK vydává 10. verzi Příručky pro žadatele platnou od 1. 1. 2014.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven