Novinky

7. ledna 2012: Zde naleznete veškeré informace o tom, jak vyplnit projektovou žádost.

7. ledna 2012: Přehled nejčastějších chyb při hodnocení projektů.

7. ledna 2012: Výsledky a statistiky výzvy 1.5 (OP VK)

7. ledna 2012: V této sekci naleznete veškeré informace týkající se zpracování monitorovacích zpráv. Na těchto stránkách se nachází metodika k tvorbě a odevzdávání elektronických monitorovacích zpráv pro OP 1.5. Příjemce ...

7. ledna 2012: Pro zadávání veřejných zakázek byly vytvořeny vzorové dokumenty, které naleznete zde. V této sekci je také Newsletter pro IPo – Jak správně zadávat veřejné zakázky v oblasti podpory 1.4 OP VK, který je ...

7. ledna 2012: Jednou z podmínek pro publicitu projektu je vytištění a vyvěšení informační tiskoviny (plakátu) na viditelném místě ve škole. Zde naleznete barevnou i černobílou podobu tohoto plakátu.

7. ledna 2012: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje aktuální výsledky průběžné výzvy oblasti podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.      

28. prosince 2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky výzvy č. 1 v rámci oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, prioritní osy 1 - Počáteční ...

28. prosince 2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky výzvy č. 1 v rámci oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími ...

28. prosince 2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky výzvy č. 1 v rámci oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven