Novinky

11. prosince 2011: Praha, 1. 12. 2011 – Ministr školství Josef Dobeš prosadil tři zásadní programy na podporu lidských zdrojů v oblasti vědy a inovací. Cílem programů je přitáhnout nejlepší výzkumníky k práci pro české univerzity ...

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

2. prosince 2011: Materiály ke stažení ze Semináře pro příjemce finanční podpory z OP VK, výzvy 28, OP 2.2, který se konal dne 29.11.2011 v budově Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8, velký konferenční sál 4. patro.

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

30. listopadu 2011: Praha, 26. 10. 2011 – Ministerstvo školství včera vyhlásilo průběžnou výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů národních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v  ...

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

30. listopadu 2011: Praha, 21. 11. 2011 – Ministerstvo školství (MŠMT) zveřejnilo aktuální údaje o čerpání evropských dotací ze strany základních škol v projektu „EU peníze školám“. V rámci snahy o co ...

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

26. listopadu 2011: Dopis je platný od 25. 5. 2011.

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

25. listopadu 2011: Středočeský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.2 v rámci ...

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

12. listopadu 2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky výzvy č. 31 v rámci oblasti podpory 2.4 Partnerství a sítě prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

10. listopadu 2011: Studie Roční hodnocení pokroku OP VK 2010 představuje komplementární nástroj pro průběžný monitoring postupu v implementaci OP, která celkově hodnotí vývoj implementace OP VK k referenčnímu datu 31.12.2010 ...

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

8. listopadu 2011: Karlovarský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 v ...

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

4. listopadu 2011: Ústecký kraj vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 3.2  Podpora nabídky dalšího vzdělávání  

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven