Novinky

7. ledna 2012: Jednou z podmínek pro publicitu projektu je vytištění a vyvěšení informační tiskoviny (plakátu) na viditelném místě ve škole. Zde naleznete barevnou i černobílou podobu tohoto plakátu.

7. ledna 2012: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje aktuální výsledky průběžné výzvy oblasti podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.      

28. prosince 2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky výzvy č. 1 v rámci oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, prioritní osy 1 - Počáteční ...

28. prosince 2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky výzvy č. 1 v rámci oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími ...

28. prosince 2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky výzvy č. 1 v rámci oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

28. prosince 2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky výzvy č. 3 v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání, prioritní osy 3 - Další vzdělávání.

15. prosince 2011: Materiály ke stažení ze Semináře pro příjemce finanční podpory z OP VK, výzvy 28, OP 2.2, který se konal dne 13. 12. 2011 v budově Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8, velký konferenční sál 4. patro.

15. prosince 2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky 3. kola výzvy č. 20 v rámci oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj ...

11. prosince 2011: Praha, 1. 12. 2011 – Ministr školství Josef Dobeš prosadil tři zásadní programy na podporu lidských zdrojů v oblasti vědy a inovací. Cílem programů je přitáhnout nejlepší výzkumníky k práci pro české univerzity ...

2. prosince 2011: Materiály ke stažení ze Semináře pro příjemce finanční podpory z OP VK, výzvy 28, OP 2.2, který se konal dne 29.11.2011 v budově Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8, velký konferenční sál 4. patro.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven