Novinky

8. dubna 2014: Vzory formulářů pro případy, kdy zadavatel realizuje výběrové řízení podle "Závazných postupů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, kdy zadavatel není povinen ...

7. dubna 2014: Praha, 4. dubna 2014 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí individuálních projektů na podporu výuky cizích jazyků ve školách a vzdělávání pedagogů v oblasti ICT ...

26. března 2014: Prezentace projektu Středního odborného učiliště DAKOL, s. r. o.

25. března 2014: Prezentace projektu Dům dětí a mládeže Třebíč, příspěvková organizace.

24. února 2014: Monitorovací výbor OP VK schválil v "per rollam" hlasování revidovanou podobu Prováděcího dokumentu OP VK.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven