Novinky

25. února 2015: 18.02.2015 Příspěvek pro organizace zabývající se environmentálním vzděláváním nabízí právě vyhlášená LXV. výzva v Operačním programu Životní prostředí, k dispozici je 100 milionů korun. Státní fond životního ...

25. února 2015: 18.02.2015 Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní ...

25. února 2015: 18.02.2015 Dne 18. 12. 2014 Evropská komise schválila aktualizaci Programového dokumentu OPŽP pro období 2007 - 2013. Výčet hlavních změn: Došlo k úpravě finančních plánů na základě automatického zrušení závazku pro ...

25. února 2015: 18.02.2015 V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, byly zveřejněny závazné nástroje pro zpracování Finanční analýzy (FA) pro ...

25. února 2015: 19.02.2015 V letošním roce bylo dosud možné vydávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a financovat projekty z OPŽP 2007-2013 pouze v omezeném rozsahu. Aktuálně byly dokončeny veškeré činnosti související s ...

25. února 2015: 22.02.2015 Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal dne 19. 2. 2015 na základě doporučení 43. Řídicího výboru konaného formou per rollam schválení 1 žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní ...

17. února 2015: 16.02.2015 V návaznosti na aktualitu informující o změně organizační struktury a adres pro podávání písemných žádostí upozorňujeme žadatele, kteří se chystají konzultovat svou žádost o podporu v PO 6, na adresy ...

17. února 2015: 16.02.2015 Ministerstvo životního prostředí připravilo na čtvrtek 12. února 2015 výroční konferenci k Operačnímu programu Životní prostředí. Konference se konala v přelomovém čase, kdy se ukončují projekty z období ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven