Novinky

4. března 2015: 03.03.2015 Priorita přináší znění aktuálních výzev, v nichž je možné zažádat o zřejmě vůbec poslední peníze ze stávajícího Operačního programu Životní prostředí. Dotace se nabízejí na projekty zaměřené na třídění ...

4. března 2015: 03.03.2015 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí pořádají dne 2. 4. 2015 celodenní konferenci na téma „Vybrané problémy ochrany přírody a krajiny a možnosti ...

3. března 2015: 02.03.2015 V pátek 27. února 2015 byl ukončen příjem žádostí v 9. výzvě pro oblast environmentálního vzdělávání. Výzva z Národních programů SFŽP ČR byla otevřena od 26. listopadu 2014 a celkem jsme obdrželi 229 ...

25. února 2015: 18.02.2015 Příspěvek pro organizace zabývající se environmentálním vzděláváním nabízí právě vyhlášená LXV. výzva v Operačním programu Životní prostředí, k dispozici je 100 milionů korun. Státní fond životního ...

25. února 2015: 18.02.2015 Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní ...

25. února 2015: 18.02.2015 Dne 18. 12. 2014 Evropská komise schválila aktualizaci Programového dokumentu OPŽP pro období 2007 - 2013. Výčet hlavních změn: Došlo k úpravě finančních plánů na základě automatického zrušení závazku pro ...

25. února 2015: 18.02.2015 V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, byly zveřejněny závazné nástroje pro zpracování Finanční analýzy (FA) pro ...

25. února 2015: 19.02.2015 V letošním roce bylo dosud možné vydávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a financovat projekty z OPŽP 2007-2013 pouze v omezeném rozsahu. Aktuálně byly dokončeny veškeré činnosti související s ...

25. února 2015: 22.02.2015 Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal dne 19. 2. 2015 na základě doporučení 43. Řídicího výboru konaného formou per rollam schválení 1 žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní ...

17. února 2015: 16.02.2015 V návaznosti na aktualitu informující o změně organizační struktury a adres pro podávání písemných žádostí upozorňujeme žadatele, kteří se chystají konzultovat svou žádost o podporu v PO 6, na adresy ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven