Novinky

26. května 2015: 25.05.2015 Přihlašovat můžete veškeré stavby, které budou zkolaudovány nebo předány do předběžného užívání do konce května 2015. Na stáří přihlašované stavby se nebere ohled. Přihlášku pošlete do 2. června 2015 ...

26. května 2015: 26.05.2015 Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes schválil projekty z letošních výzev v rámci dobíhajícího programového období Operačního programu Životní prostředí 2007-2013, v celkové hodnotě přes 5 ...

21. května 2015: 21.05.2015 Povinnosti příjemce dotace ve vztahu k plnění podmínek ex - post monitoringu vodohospodářských projektů financovaných z OPŽP 2007 - 2013 naleznete v přiloženém dokumentu. V souvislosti se spuštěním ...

18. května 2015: 18.05.2015 Pokud máte dotazy týkající se (ex post) monitoringu vodohospodářských projektů, můžete je poslat na nově zřízenou e-mailovou adresu. V souvislosti se spuštěním systému ex - post monitoringu ...

18. května 2015: 18.05.2015 Ministr životního prostředí Richard Brabec na základě doporučení Řídicího výboru konaného formou per rollam schválil dne 13. 5. 2015 jednu žádost o podporu z Operačního programu Životní prostředí. Na ...

18. května 2015: 18.05.2015 Víc než trojnásobný zájem žadatelů o dotace na zlepšení systému nakládání s odpady, využívání obnovitelných zdrojů energie či úpravy vodního režimu v krajině hlásí Státní fond životního prostředí ČR. Ten ...

18. května 2015: 18.05.2015 Od dubna jsou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště můžete navštívit v pondělí, ve středu a v pátek. Od 1.dubna 2015 jsou sjednoceny úřední ...

11. května 2015: 23.04.2015 Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Řídicího výboru konaného formou per rollam seznam schválených žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Na jednání 44. Řídicího ...

11. května 2015: 23.04.2015 Od pondělí 27. dubna 2015 budou webové stránky Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 fungovat pod novou doménou. OPŽP vstoupil do dalšího rozpočtového období, název Operační program Životní ...

11. května 2015: 24.04.2015 / Nový program 2014-2020 | V příloze je k dispozici plné znění deváté verze Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro programové období 2014 - 2020. Tato verze je připravena ke schválení EK. 9 ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven