Novinky

16. ledna 2015: 03.02.201509:30:00 - 03.02.201515:00:00 | Semináře ke zvýšení informovanosti obcí v oblasti sběru bioodpadů dle nové legislativy.

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

16. ledna 2015: 05.02.201509:30:00 - 05.02.201515:00:00 | Semináře ke zvýšení informovanosti obcí v oblasti sběru bioodpadů dle nové legislativy.

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

16. ledna 2015: 10.02.201509:30:00 - 10.02.201515:00:00 | Semináře ke zvýšení informovanosti obcí v oblasti sběru bioodpadů dle nové legislativy.

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

16. ledna 2015: 17.02.201509:30:00 - 17.02.201515:00:00 | Semináře ke zvýšení informovanosti obcí v oblasti sběru bioodpadů dle nové legislativy.

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

16. ledna 2015: 18.02.201509:30:00 - 18.02.201515:00:00 | Semináře ke zvýšení informovanosti obcí v oblasti sběru bioodpadů dle nové legislativy.

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

16. ledna 2015: 24.02.201509:30:00 - 24.02.201515:00:00 | Semináře ke zvýšení informovanosti obcí v oblasti sběru bioodpadů dle nové legislativy.

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

16. ledna 2015: 27.01.2015 09:30:00 - 27.01.2015 15:00:00 | Semináře ke zvýšení informovanosti obcí v oblasti sběru bioodpadů dle nové legislativy.

14. ledna 2015: 14.01.2015 MŽP nově připravuje sérii seminářů, jejichž cílem bude seznámit starosty měst a obcí s aktuální bioodpadovou legislativou, připravit je na čerpání prostředků OPŽP v oblasti třídění biologicky ...

6. ledna 2015: 05.01.2015 Prosincová Priorita přináší článek z listopadového jednání 16. Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí. Během jednání zástupci Evropské komise ocenili pokrok v administraci projektů ...

2. ledna 2015: 31.12.2014 / Nový program 2014-2020 | V příloze je k dispozici plné znění sedmé verze Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro programové období 2014 - 2020. Tato verze je připravena ke schválení EK. Text 7. ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven