Novinky

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 619
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 62

24. května 2016: 24.05.2016 Květnová Priorita je zaměřena na problematiku hospodaření se srážkovou a odpadní vodou v České republice. Na více než deseti stranách popisuje současný stav, který ukazuje na dlouhodobou neudržitelnost ...

23. května 2016: 23.05.2016 Monitorovacím výborem byla formou per rollam schválena aktualizovaná verze Implementačního dokumentu. Změny byly provedeny v kapitole 5.1 Obecná pravidla, kde byly doplněny informace o způsobilosti ...

13. května 2016: 13.05.2016 Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal 11. května 2016 na základě doporučení 49. Řídicího výboru změny výše podpory u projektů Operačního programu Životní prostředí. Na jednání 49. Řídicího ...

26. dubna 2016: 26.04.2016 Konečný termín pro podání mimořádných Žádostí o platbu byl stanoven na 3. června 2016 do 14 hodin. Mimořádné Žádosti o platbu (dále „ŽoP") je příjemce povinen vygenerovat v IS Bene-fill a v písemné formě ...

13. dubna 2016: 24.03.2016 Březnové vydání Priority čtenářům přibližuje prostřednictvím rozhovoru se starostou Znojma a předsedou sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko Vlastimilem Gabrhelem, jak v praxi pracovat se ...

13. dubna 2016: 13.04.2016 O možnosti navýšení podpory z OPŽP 2007-2013 v prioritní ose 1 na základě konsolidací nebo změnou prognózy vývoje vodného/stočného ve finanční analýze projektu se informujte u svého projektového manažera. ...

12. dubna 2016: 11.04.2016 Doporučení se týká příjemců podpory, u kterých dochází v roce 2016 k vydání změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace („RoPD") / k podpisu dodatku Smlouvy o poskytnutí podpory („Smlouvy") z důvodu přiznání ...

12. dubna 2016: 11.04.2016 Příjemcům podpory v OPŽP 2007-2013 umožní SFŽP ČR podávat mimořádné Žádosti o platbu i na počátku II. čtvrtletí r. 2016. Současně prodlužuje termín pro předložení vyúčtování zálohových faktur. 1 ...

30. března 2016: 24.03.2016 Ke dni 14. března 2016 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2007-2013 (dále jen „Závazné pokyny"), které nabudou účinnosti dne 25. března 2016. V kapitole 8.1 Pravidla ...

4. února 2016: 03.02.2016 Ministerstvo životního prostředí vydává dodatek č. 3 ke Směrnici MŽP č. 6/2014 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze Státního fondu ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 619
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 62

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven