Novinky

30. března 2015: 30.03.2015 / Tiskové zprávy | Víc než trojnásobný zájem žadatelů o dotace na zlepšení systému nakládání s odpady, využívání obnovitelných zdrojů energie či úpravy vodního režimu v krajině hlásí Státní fond životního ...

30. března 2015: 30.03.2015 / Tiskové zprávy | Takřka pětinásobně překročili žadatelé o dotaci na environmentální vzdělávání a poradenství prostředky vymezené pro 65. výzvu končícího Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 ...

30. března 2015: 29.03.2015 / LXV. výzva (uzavřena 23. 3. 2015) | Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v ...

30. března 2015: 29.03.2015 Víc než trojnásobný zájem žadatelů o dotace na zlepšení systému nakládání s odpady, využívání obnovitelných zdrojů energie či úpravy vodního režimu v krajině hlásí Státní fond životního prostředí ČR. Ten ...

30. března 2015: 29.03.2015 Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek. Od 1.dubna 2015 budou sjednoceny ...

30. března 2015: 25.03.2015 Takřka pětinásobně překročili žadatelé o dotaci na environmentální vzdělávání a poradenství prostředky vymezené pro 65. výzvu končícího Operačního programu Životní prostředí 2007-2013. Za jediný měsíc ...

20. března 2015: 19.03.2015 Pokud máte dotazy týkající se (ex post) monitoringu vodohospodářských projektů, můžete je poslat na nově zřízenou e-mailovou adresu. V souvislosti se spuštěním systému ex - post monitoringu ...

13. března 2015: 11.03.2015 MŽP a SFŽP ČR si Vás dovolují pozvat na informační semináře zaměřené na následný (ex post) monitoring vodohospodářských projektů podpořených z OPŽP v programovém období 2007 - 2013 v rámci prioritní osy 1 ...

11. března 2015: 10.03.2015 Žadatelé o podporu v rámci OPŽP mají od února 2015 nově možnost na projekty energetických úspor v režimu veřejné podpory čerpat dotaci podle Nařízení GBER č. 651/2014 mimo jiné i podle článku 38 ...

12. března 2015: 11.03.2015 MŽP a SFŽP ČR si Vás dovolují pozvat na informační semináře zaměřené na následný (ex post) monitoring vodohospodářských projektů podpořených z OPŽP v programovém období 2007 - 2013 v rámci prioritní osy 1- ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven