Novinky

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 622
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 63

18. srpna 2016: 18.08.2016 Prázdninové dvojčíslo Priority přináší zaktualizovaný přehled stávajících i nově vyhlášených výzev na předkládání žádostí o dotace z Operačního programu Životní prostředí i Národního programu Životní ...

20. června 2016: 20.06.2016 Červnové číslo Priority se zaměřilo na dění na Monitorovacím výboru Operačního programu Životní prostředí, který se uskutečnil koncem května v Praze. Odsouhlasena na něm byla hodnoticí kritéria aktuálních ...

20. června 2016: 17.06.2016 Žádosti o úpravu výše meziročního reálného nárůstu cen vodného a stočného z pěti na dvě procenta od roku 2016 mohou žadatelé zasílat do konce června 2016. Žádosti zaslané po 30. 6. 2016 budou moci uplatnit ...

24. května 2016: 24.05.2016 Květnová Priorita je zaměřena na problematiku hospodaření se srážkovou a odpadní vodou v České republice. Na více než deseti stranách popisuje současný stav, který ukazuje na dlouhodobou neudržitelnost ...

23. května 2016: 23.05.2016 Monitorovacím výborem byla formou per rollam schválena aktualizovaná verze Implementačního dokumentu. Změny byly provedeny v kapitole 5.1 Obecná pravidla, kde byly doplněny informace o způsobilosti ...

13. května 2016: 13.05.2016 Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal 11. května 2016 na základě doporučení 49. Řídicího výboru změny výše podpory u projektů Operačního programu Životní prostředí. Na jednání 49. Řídicího ...

26. dubna 2016: 26.04.2016 Konečný termín pro podání mimořádných Žádostí o platbu byl stanoven na 3. června 2016 do 14 hodin. Mimořádné Žádosti o platbu (dále „ŽoP") je příjemce povinen vygenerovat v IS Bene-fill a v písemné formě ...

13. dubna 2016: 24.03.2016 Březnové vydání Priority čtenářům přibližuje prostřednictvím rozhovoru se starostou Znojma a předsedou sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko Vlastimilem Gabrhelem, jak v praxi pracovat se ...

13. dubna 2016: 13.04.2016 O možnosti navýšení podpory z OPŽP 2007-2013 v prioritní ose 1 na základě konsolidací nebo změnou prognózy vývoje vodného/stočného ve finanční analýze projektu se informujte u svého projektového manažera. ...

12. dubna 2016: 11.04.2016 Doporučení se týká příjemců podpory, u kterých dochází v roce 2016 k vydání změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace („RoPD") / k podpisu dodatku Smlouvy o poskytnutí podpory („Smlouvy") z důvodu přiznání ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 622
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 63

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven