Novinky

20. března 2015: 19.03.2015 Pokud máte dotazy týkající se (ex post) monitoringu vodohospodářských projektů, můžete je poslat na nově zřízenou e-mailovou adresu. V souvislosti se spuštěním systému ex - post monitoringu ...

13. března 2015: 11.03.2015 MŽP a SFŽP ČR si Vás dovolují pozvat na informační semináře zaměřené na následný (ex post) monitoring vodohospodářských projektů podpořených z OPŽP v programovém období 2007 - 2013 v rámci prioritní osy 1 ...

11. března 2015: 10.03.2015 Žadatelé o podporu v rámci OPŽP mají od února 2015 nově možnost na projekty energetických úspor v režimu veřejné podpory čerpat dotaci podle Nařízení GBER č. 651/2014 mimo jiné i podle článku 38 ...

12. března 2015: 11.03.2015 MŽP a SFŽP ČR si Vás dovolují pozvat na informační semináře zaměřené na následný (ex post) monitoring vodohospodářských projektů podpořených z OPŽP v programovém období 2007 - 2013 v rámci prioritní osy 1- ...

9. března 2015: 06.03.2015 Ke dni 6. 3. 2015 byla aktualizována Praktická příručka - smluvní výkonové ukazatele v oboru VaK ČR včetně jejích příloh. Změny v těchto dokumentech zajišťují soulad s aktuálně platnými právními předpisy ...

4. března 2015: 03.03.2015 Priorita přináší znění aktuálních výzev, v nichž je možné zažádat o zřejmě vůbec poslední peníze ze stávajícího Operačního programu Životní prostředí. Dotace se nabízejí na projekty zaměřené na třídění ...

4. března 2015: 03.03.2015 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí pořádají dne 2. 4. 2015 celodenní konferenci na téma „Vybrané problémy ochrany přírody a krajiny a možnosti ...

3. března 2015: 02.03.2015 V pátek 27. února 2015 byl ukončen příjem žádostí v 9. výzvě pro oblast environmentálního vzdělávání. Výzva z Národních programů SFŽP ČR byla otevřena od 26. listopadu 2014 a celkem jsme obdrželi 229 ...

25. února 2015: 18.02.2015 Příspěvek pro organizace zabývající se environmentálním vzděláváním nabízí právě vyhlášená LXV. výzva v Operačním programu Životní prostředí, k dispozici je 100 milionů korun. Státní fond životního ...

25. února 2015: 18.02.2015 Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven