Novinky

20. listopadu 2014: 19.11.2014 Pro projekty spolufinancované z OPŽP v programovém období 2007 až 2013 zveřejňujeme aktualizaci standardních cenových indexů, používaných pro tvorbu cen vodného a stočného. Státní fond životního prostředí ...

20. listopadu 2014: 20.11.2014 Státní fond životního prostředí ČR letos zadministruje historicky největší počet Rozhodnutí o poskytnutí dotace. K 17. listopadu jich bylo vydáno 5 059 s výší dotace EU 34,2 miliardy korun a další stovky ...

18. listopadu 2014: 04.11.2014 / LXIII. výzva (uzavřena 14. 11. 2014) | Výzva je určena pro projekty zaměřené na podoblast podpory 1.1.1 - Snížení znečištění z komunálních zdrojů. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ...

5. listopadu 2014: 04.11.2014 V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, byly zveřejněny závazné nástroje pro zpracování Finanční a ekonomické analýzy ...

4. listopadu 2014: 4.11.2014 / Aktuální nabídka podpory | Výzva je určena pro projekty zaměřené na podoblast podpory 1.1.1 - Snížení znečištění z komunálních zdrojů. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního ...

3. listopadu 2014: 31.10.2014 Státní fond životního prostředí ČR oznamuje příjemcům podpory tyto závazné termíny k podání žádostí o platbu v roce 2014: Příjemcem neuhrazené resp. částečně uhrazené faktury lze zahrnout do žádosti o ...

3. listopadu 2014: 31.10.2014 Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes podepsal podporu pro další projekty z L., LVIII. a LIX. výzvy OPŽP na doporučení 41. Řídicího výboru OPŽP. Zároveň schválil i převedení některých kvalitních ...

30. října 2014: 29.10.2014 Státní fond životního prostředí ČR apeluje na příjemce podpory z OPŽP a zejména jejich poradenské společnosti, aby věnovali zvýšenou pozornost kvalitě dokladů předkládaných fondu. V poslední době ...

27. října 2014: 24.10.2014 Monitorovacím výborem OPŽP byla dne 16. 10. 2014 schválena aktualizovaná verze Implementačního dokumentu. Tato verze je účinná od 24. 10. 2014. Upraveny byly kapitoly 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 a přílohy č. 1 a ...

24. října 2014: 23.10.2014 Pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny S CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary se přestěhovalo na novou adresu. Od 25. října 2014 bude pracoviště S CHKO Slavkovský les a Krajské ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven