Novinky

21. května 2015: 21.05.2015 Povinnosti příjemce dotace ve vztahu k plnění podmínek ex - post monitoringu vodohospodářských projektů financovaných z OPŽP 2007 - 2013 naleznete v přiloženém dokumentu. V souvislosti se spuštěním ...

18. května 2015: 18.05.2015 Pokud máte dotazy týkající se (ex post) monitoringu vodohospodářských projektů, můžete je poslat na nově zřízenou e-mailovou adresu. V souvislosti se spuštěním systému ex - post monitoringu ...

18. května 2015: 18.05.2015 Ministr životního prostředí Richard Brabec na základě doporučení Řídicího výboru konaného formou per rollam schválil dne 13. 5. 2015 jednu žádost o podporu z Operačního programu Životní prostředí. Na ...

18. května 2015: 18.05.2015 Víc než trojnásobný zájem žadatelů o dotace na zlepšení systému nakládání s odpady, využívání obnovitelných zdrojů energie či úpravy vodního režimu v krajině hlásí Státní fond životního prostředí ČR. Ten ...

18. května 2015: 18.05.2015 Od dubna jsou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště můžete navštívit v pondělí, ve středu a v pátek. Od 1.dubna 2015 jsou sjednoceny úřední ...

11. května 2015: 23.04.2015 Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Řídicího výboru konaného formou per rollam seznam schválených žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Na jednání 44. Řídicího ...

11. května 2015: 23.04.2015 Od pondělí 27. dubna 2015 budou webové stránky Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 fungovat pod novou doménou. OPŽP vstoupil do dalšího rozpočtového období, název Operační program Životní ...

11. května 2015: 24.04.2015 / Nový program 2014-2020 | V příloze je k dispozici plné znění deváté verze Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro programové období 2014 - 2020. Tato verze je připravena ke schválení EK. 9 ...

11. května 2015: 27.04.2015 Ke dni 27. 4. 2015 byla aktualizována Vzorová smluvní ujednání. Změny v těchto dokumentech zajišťují zejména soulad s aktuálně platnými právními předpisy, aktualizovanou Praktickou příručkou - smluvních ...

11. května 2015: 05.05.2015 Ministr Brabec 7. května v 11.20 hod. na Hlavním nádraží v Praze představí projekt „Propagace OPŽP 2007-2013 a 2014-2020 formou nádob na tříděný odpad na vlakových nádražích". V letošním roce přibude na ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven