Novinky

19. prosince 2014: 19.12.2014 V sekci Dokumenty ke stažení/specifické předpisy u prioritní osy 1 byly zveřejněny aktualizované verze „Finančních nástrojů OPŽP" nyní s označením vII.0.11 a s tím související dokumenty. Nové verze ...

18. prosince 2014: 18.12.2014 Krizové řízení ministra Richarda Brabce sklízí ovoce. Nové vedení MŽP v čele s ministrem Brabcem nastartovalo po svém nástupu na rezort razantní krizová opatření, namířená na oživení čerpání evropských ...

17. prosince 2014: 16.12.2014 Státní fond životního prostředí ČR vyzývá příjemce podpory OPŽP, kteří k 16. 12. 2014 obdrželi dotaci ERDF/FS a dosud neprovedli plnou úhradu faktur, aby tak obratem učinili. Žádáme příjemce dotace, aby ...

12. prosince 2014: 11.12.2014 Státní fond životního prostředí ČR upozorňuje všechny příjemce podpory z OPŽP, kteří již podali modifikovanou ex-ante Žádost o platbu (tzn., že žádost obsahovala i neuhrazené či částečně uhrazené faktury) ...

5. prosince 2014: 04.12.2014 Příjem žádostí o platbu na uhrazené faktury končí v pátek 5. prosince ve 20 hod. Podatelna SFŽP ČR bude až do osmé hodiny otevřena. ...

1. prosince 2014: 29.11.2014 V souvislosti s informací, která byla zveřejněna na stránkách OPŽP dne 21. 11. 2014 doplňujeme následující informace. Zveřejněná informace se týkala pouze obcí, měst, krajů a svazků obcí a měst (dále ...

2. prosince 2014: 02.12.2014 Dne 30. 11. 2014 skončil příjem žádostí o platbu (ŽoP) zahrnujících neuhrazené či částečně uhrazené faktury (tzv. modifikované ex-ante ŽoP). V případě tohoto typu platby je povinná lhůta pro zadání ...

27. listopadu 2014: 26.11.2014 Připomínáme všem příjemcům podpory z OPŽP, že 30.11. 2014 do 20 h je poslední možný termín pro podání Žádosti o platbu (dále ŽoP) na neuhrazené či částečně uhrazené faktury, tzv. modifikované ex-ante ...

25. listopadu 2014: 24.11.2014 Aktuální číslo přináší zprávu o závazných termínech k podání žádostí o platbu v letošním roce. Priorita dále detailně rozebírá nastavení jednotlivých prioritních os v novém Operačním programu Životní ...

24. listopadu 2014: 21.11.2014 S ohledem na proběhlé volby do obecních zastupitelstev a s tím spojené problémy s ustavujícími zastupitelstvy měst a obcí upravil Fond možnost podání žádosti o platbu u nových projektů tak, aby bylo možné ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven