Novinky

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 626
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 63

10. října 2016: 09.10.2016 Platná pravidla pro uzavírání programového období 2007-2013 stanoví, že projekty, jejichž celkové výdaje nedosahují limitu 5 mil. eur celkových nákladů (způsobilé i nezpůsobilé náklady včetně DPH), musí ...

3. října 2016: 30.09.2016 Zářijové číslo Priority přináší kompletní přehled aktuálních výzev k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí a Národního programu Životní prostředí. Blíže popisuje i podmínky, za ...

14. září 2016: 13.09.2016 Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007 - 2013, platnou pro kalendářní rok 2017 ...

30. srpna 2016: 29.08.2016 / aktualita | Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013. Pro projekty spolufinancované z Operačního ...

18. srpna 2016: 18.08.2016 Prázdninové dvojčíslo Priority přináší zaktualizovaný přehled stávajících i nově vyhlášených výzev na předkládání žádostí o dotace z Operačního programu Životní prostředí i Národního programu Životní ...

20. června 2016: 20.06.2016 Červnové číslo Priority se zaměřilo na dění na Monitorovacím výboru Operačního programu Životní prostředí, který se uskutečnil koncem května v Praze. Odsouhlasena na něm byla hodnoticí kritéria aktuálních ...

20. června 2016: 17.06.2016 Žádosti o úpravu výše meziročního reálného nárůstu cen vodného a stočného z pěti na dvě procenta od roku 2016 mohou žadatelé zasílat do konce června 2016. Žádosti zaslané po 30. 6. 2016 budou moci uplatnit ...

24. května 2016: 24.05.2016 Květnová Priorita je zaměřena na problematiku hospodaření se srážkovou a odpadní vodou v České republice. Na více než deseti stranách popisuje současný stav, který ukazuje na dlouhodobou neudržitelnost ...

23. května 2016: 23.05.2016 Monitorovacím výborem byla formou per rollam schválena aktualizovaná verze Implementačního dokumentu. Změny byly provedeny v kapitole 5.1 Obecná pravidla, kde byly doplněny informace o způsobilosti ...

13. května 2016: 13.05.2016 Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal 11. května 2016 na základě doporučení 49. Řídicího výboru změny výše podpory u projektů Operačního programu Životní prostředí. Na jednání 49. Řídicího ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 626
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 63

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven