Novinky

17. dubna 2015: 16.04.2015 Potom byste neměli minout stánek číslo 164 v pavilonu P. Na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně budou veřejnosti představeny aktuální výzvy programů Nová zelená úsporám a Operačního programu ...

16. dubna 2015: 22.04.2015 - 25.04.2015 | Přijďte navštívit náš stánek OPŽP a Nové zelené úsporám na veletrh do Brna.

10. dubna 2015: 09.04.2015 Pokud jste se nezúčastnili seminářů pořádaných na téma následného monitoringu vodohospodářských projektů, můžete si stáhnout prezentaci z těchto seminářů. Zároveň připomínáme, abyste aktualizovali své ...

2. dubna 2015: 02.04.2015 / Nový program 2014-2020 | V příloze je k dispozici plné znění osmé verze Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro programové období 2014 - 2020. Tato verze je připravena ke schválení EK. Text 8 ...

1. dubna 2015: 01.04.2015 Ke dni 1. 4. 2015 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen „Závazné pokyny"). Upraveny byly kapitoly 5, 8 a Přílohy č. 3 a 8. V kapitole 5 byla odstraněna ...

30. března 2015: 30.03.2015 / Tiskové zprávy | Víc než trojnásobný zájem žadatelů o dotace na zlepšení systému nakládání s odpady, využívání obnovitelných zdrojů energie či úpravy vodního režimu v krajině hlásí Státní fond životního ...

30. března 2015: 30.03.2015 / Tiskové zprávy | Takřka pětinásobně překročili žadatelé o dotaci na environmentální vzdělávání a poradenství prostředky vymezené pro 65. výzvu končícího Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 ...

30. března 2015: 29.03.2015 / LXV. výzva (uzavřena 23. 3. 2015) | Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v ...

30. března 2015: 29.03.2015 Víc než trojnásobný zájem žadatelů o dotace na zlepšení systému nakládání s odpady, využívání obnovitelných zdrojů energie či úpravy vodního režimu v krajině hlásí Státní fond životního prostředí ČR. Ten ...

30. března 2015: 29.03.2015 Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek. Od 1.dubna 2015 budou sjednoceny ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven