Novinky

25. listopadu 2014: 24.11.2014 Aktuální číslo přináší zprávu o závazných termínech k podání žádostí o platbu v letošním roce. Priorita dále detailně rozebírá nastavení jednotlivých prioritních os v novém Operačním programu Životní ...

24. listopadu 2014: 21.11.2014 S ohledem na proběhlé volby do obecních zastupitelstev a s tím spojené problémy s ustavujícími zastupitelstvy měst a obcí upravil Fond možnost podání žádosti o platbu u nových projektů tak, aby bylo možné ...

20. listopadu 2014: 19.11.2014 Pro projekty spolufinancované z OPŽP v programovém období 2007 až 2013 zveřejňujeme aktualizaci standardních cenových indexů, používaných pro tvorbu cen vodného a stočného. Státní fond životního prostředí ...

20. listopadu 2014: 20.11.2014 Státní fond životního prostředí ČR letos zadministruje historicky největší počet Rozhodnutí o poskytnutí dotace. K 17. listopadu jich bylo vydáno 5 059 s výší dotace EU 34,2 miliardy korun a další stovky ...

18. listopadu 2014: 04.11.2014 / LXIII. výzva (uzavřena 14. 11. 2014) | Výzva je určena pro projekty zaměřené na podoblast podpory 1.1.1 - Snížení znečištění z komunálních zdrojů. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ...

5. listopadu 2014: 04.11.2014 V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, byly zveřejněny závazné nástroje pro zpracování Finanční a ekonomické analýzy ...

4. listopadu 2014: 4.11.2014 / Aktuální nabídka podpory | Výzva je určena pro projekty zaměřené na podoblast podpory 1.1.1 - Snížení znečištění z komunálních zdrojů. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního ...

3. listopadu 2014: 31.10.2014 Státní fond životního prostředí ČR oznamuje příjemcům podpory tyto závazné termíny k podání žádostí o platbu v roce 2014: Příjemcem neuhrazené resp. částečně uhrazené faktury lze zahrnout do žádosti o ...

3. listopadu 2014: 31.10.2014 Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes podepsal podporu pro další projekty z L., LVIII. a LIX. výzvy OPŽP na doporučení 41. Řídicího výboru OPŽP. Zároveň schválil i převedení některých kvalitních ...

30. října 2014: 29.10.2014 Státní fond životního prostředí ČR apeluje na příjemce podpory z OPŽP a zejména jejich poradenské společnosti, aby věnovali zvýšenou pozornost kvalitě dokladů předkládaných fondu. V poslední době ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven