Schválením žádosti projekt nekončí…

05.05.2011: 19.05.201110:15:00 - 19.05.201114:00:00 | Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR si Vás dovolují pozvat na informační seminář zaměřený na administraci schválených projektů v rámci dotací z OPŽP pro prioritní osu 5 – Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik.
Více informací naleznete zde: Schválením žádosti projekt nekončí…