Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2007-2013 > Operační programy > Tematické operační programy > OP Životní prostředí > Novinky > Termín pro příjem žádostí ve třetí výzvě ...

Termín pro příjem žádostí ve třetí výzvě OPŽP prodloužen

19.02.2009: Státní fond životního prostředí prodlužuje termín pro příjem žádostí v rámci třetí výzvy. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány do 5. května 2008 do 15:00 hodin (původní termín byl 30. dubna 2008).