Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Dokumenty > Dokumenty České republiky

Dokumenty České republiky

10.02.2009:

1. Česká národní strategie Fondu soudržnosti

DOKUMENTY ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU FONDU SOUDRŽNOSTI (MMR)
DOKUMENTY MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
DOKUMENTY MINISTERSTVA DOPRAVY

2. Zákony o dopadu na životní prostředí

EIA/SEA
  • Zákon č. 100/2001 Sb. (pdf - 789,17 KB), o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
  • Zákon č. 244/1992 Sb. (pdf - 485,17 KB), o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí (od 1. 5. 2004 bude platný pouze pro strategické posuzování vlivů na ŽP koncepcí započatých před tímto datem).
NATURA
  • Zákon č. 114/1992 Sb. (pdf - 585,75 KB), o ochraně přírody a krajiny.
  • Zákon č. 218/2004 Sb. (pdf - 408,79 KB), kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a jiné zákony

3. Zákon o veřejných zakázkách


4. Metodika finančních toků a kontroly


5. Formuláře

FORMULÁŘE PŘIKLÁDANÉ K ŽÁDOSTI O PODPORU Z FONDU SOUDRŽNOSTI