Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Projekty > Pomoc Evropské unie umožnila dobudování ...

Pomoc Evropské unie umožnila dobudování kanalizační sítě v Olomouci

13.04.2009: Ve středu 21. ledna 2009 se konal v Olomouci za účasti primátora Martina Novotného, jeho náměstků a zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR poslední velký kontrolní den na stavbě kanalizace, která byla vybudována na základě projektu Fondu soudržnosti CCI 2004/CZ/16/C/PE/017 "Olomouc - rekonstrukce a dobudování stokové sítě - II. část" v letech 2006-2009.

Kontrolní den svolal správce stavby za účelem kontroly a vyhodnocení celkového dosavadního průběhu realizace této největší investice v historii města. Celkové náklady stavby dosáhnou 1,2 mld. Kč bez DPH. Dobudováním stokové sítě je zajištěno odkanalizování všech částí města a odvedení splaškových vod do moderní čističky odpadních vod v Olomouci-Nových Sadech, která splňuje náročné evropské požadavky na čištění odpadních vod. Tím jsou splněny téměř s dvouletým předstihem podmínky v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod, ke kterým se ČR zavázala v rámci přístupových dohod k Evropské unii. Hlavním zhotovitelem stavby je sdružení firem VCES - SKANSKA, správcem stavby je sdružení firem Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Stavoprojekt Olomouc a za investora dohlížela na realizaci stavby implementační skupina statutárního města a manažer projektu Vodohospodářská společnost Olomouc. Přípravou a realizací této obrovské stavby se zabýval realizační tým složený z řídících pracovníků zhotovitele, správce stavby, manažera projektu, projektantů a investora. Nejcennější devízou jejich dobré vzájemné spolupráce je předčasné splnění termínu realizace stavby, nepřekročení celkových nákladů a bezkonfliktní průběh stavby s minimálními dopady na občany města. Výsledkem je 58 km nových kanalizačních stok a desítky objektů zabezpečujících fungování dobudované kanalizace. Dobudovaná kanalizační síť je občanům skrytá v podzemí, ale převážně nové povrchy komunikací zkrášlily vzhled ulic a uliček ve městě. Stavební práce, které v průběhu uplynulých tří let ovlivnily život občanů v městských částech Svatý Kopeček, Droždín, Chválkovice, Pavlovičky, Hodolany, Nový Svět, Nová Ulice, Řepčín, Hejčín, Holice, Topolany, Nedvězí a Chomoutov, byly v závěru roku 2008 dokončeny. Do definitivního ukončení stavební části projektu v květnu 2009 zbývá již jen dokončit předávací a kolaudační řízení a připravit slavnostní ukončení celé stavby. Tato rozsáhlá stavba se neobešla bez finanční pomoci Evropské unie z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR. Evropská unie přispěla celkovou částkou 25 086 240 EUR, což při pohyblivém kurzu v průběhu čerpání pomoci odpovídá cca 660 mil.Kč, a SFŽP přispěl 40,6 mil.Kč. Převážná část finanční pomoci je již na kontu konečného příjemce a po splnění všech podmínek Evropské komise včetně schválení závěrečné zprávy k projektu Fond soudržnosti, což se předpokládá v roce 2010, bude uvolněno i zádržné ve výši cca 137 mil.Kč. Úspěšnost financování projektu byla završena koncem roku 2008, kdy se podařilo po složitých jednáních dosáhnout změny Rozhodnutí Evropské komise, a alokovaná částka 5,5mil. EUR za náklady na DPH, které se v průběhu stavby staly nezpůsobilými, byla převedena na jiné způsobilé náklady za stavební práce. Zbylá část cca 500 mil.Kč byla a je hrazena z ročních rozpočtů statutárního města.