Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2004-2006 > Iniciativy Společenství > EQUAL > Projekty > Nová šance - nástroje podpory ...

Nová šance - nástroje podpory zaměstnanosti v sektoru služeb ve venkovských oblastech

16.04.2009: Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje především drobného, a také malého a středního podnikání v podhorských a venkovských oblastech s velkou mírou nezaměstnanosti.

DETAILY PROJEKTU

  • Oficiální název projektu: Nová šance - nástroje podpory zaměstnanosti v sektoru služeb ve venkovských oblastech
  • Zařazení / priorita: Priorita 2: Rozvoj podnikání
  • Žadatel: DC VISION, s.r.o.
  • Výše dotace z EU: 5 556 771 Kč
  • Web s dalšími informacemi: http://www.dcvision.cz    

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Jsou plánovány následující specifické cíle: poskytnutí podnikatelských informací, posílení motivace cílových skupin pro vlastní podnikání, ve spolupráci se zahraničními partnery vývoj softwaru "start-up", návrh a ověření metodiky na vytvoření jednoduchého grantového schématu pro tvorbu "produktových balíčků ve službách", publikace "Dobré praktiky" pro podnikání v sektoru služeb, vytvoření 10 vzorových produktových balíčků a website s informacemi o příležitostech a podporách podnikání. Projektové cíle: Podpora rozvoje především drobného, a také malého a středního podnikání v podhorských a venkovských oblastech s velkou mírou nezaměstnanosti. Cílové skupiny: Dlouhodobě nezaměstnaní, nezaměstnaní absolventi, mladí lidé do 25 let a ženy vracející se na trh práce po mateřské dovolené.

FOTODOKUMENTACE