Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2004-2006 > Iniciativy Společenství > EQUAL > Projekty > Outplacement jako komplexní podpora ...

Outplacement jako komplexní podpora zaměstnancům i podnikům

17.04.2009: Projekt "Outplacement pro velké podniky" je zaměřen na vytvoření efektivního systému cílené podpory zaměstnancům velkých podniků ohrožených či postižených ztrátou zaměstnání v souvislosti s podnikovou restrukturalizací.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Predispozicí pro dosažení tohoto cíle bude implementace konceptu společenské odpovědnosti firem a následně vyvinutí komplexního outplacementového programu pilotážně testovaného v žadatelské organizaci. Komplexnost outplacementu představuje zejména jeho dlouhodobý horizont řešení problematiky restrukturalizace, který by měl být chápán ne jako nouzové, ale především preventivní opatření. Komplexnost vyvíjeného programu dále staví na širokém spektru služeb nabízených Centrem pro podporu zaměstnanců a v neposlední řadě na intenzivním a efektivním networkingu mezi subjekty regionálního trhu práce. Projektové cíle: Vyvinutí efektivního systému cílené podpory zaměstnancům ohrožených ztrátou zaměstnání. Cílové skupiny: Zaměstnanci postižení nebo ohrožení restrukturalizací

FOTODOKUMENTACE