Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2004-2006 > Iniciativy Společenství > EQUAL > Projekty > Sociální družstva a podniky

Sociální družstva a podniky

16.04.2009: Projekt podpory vzniku a rozvoje sociálních družstev a podniků ve vybraných regionech je založen na vybudování sítě regionálních spádových center v 5 - 7 charakteristických lokalitách.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Základem je infrastruktura - síť center, schopných na základě expertních analýz vytvořit metodický manuál, schopný najít, diagnostikovat a popsat zárodky vzniku podnikatelských projektů ve spolupráci s občanskými sdruženími, obcemi a městy, mikroregiony, stávajícími zaměstnavateli. Personál těchto center ve spolupráci s experty partnerů různého - vzájemně se doplňujícího zaměření bude vyškolen, motivován a veden k podpoře vzniku a rozvoje těchto mikroprojektů. Na základě získaných zkušeností, zahraničních zkušeností a aktuálních analýz trhu práce, regionálního trhu a příležitostí a nástrojů podpory využitelných pro sociálně orientované podnikání budou zpracovány ve věcné i legislativní podobě konkrétní návrhy a doporučení metodická, systémová a legislativní. Projektové cíle: Podpora vzniku sociálních družstev a podniků. Cílové skupiny: Znevýhodněné skupiny osob.

FOTODOKUMENTACE