Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2004-2006 > Iniciativy Společenství > EQUAL > Projekty > Systémová podpora pracovního uplatnění ...

Systémová podpora pracovního uplatnění azylantů a cizinců dlouhodobě žijících v Praze

16.04.2009: Projektové cíle: Vytvoření systémové podpory pracovního uplatnění azylantů a cizinců dlouhodobě žijících v Praze. Cílové skupiny: Cizinci a azylanti dlouhodobě usazení na území hl.m. Prahy

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Cílem projektu je koncepce systémové podpory pracovního uplatnění cizinců dlouhodobě usazených v hl.m. Praze, prostřednictvím které chceme zvýšit jejich šance na úspěšnou integraci. Projekt tvoří tři základní pilíře: (1) Tvorba a ověření metodiky individuální sociální práce s klientem-cizincem, (2) Tvorba a ověření obsahu, formy a metodiky integračních kurzů (český jazyk, práce na PC, kurz pracovní integrace, motivační kurzy, "Výběrové řízení") a (3) Výzkum postavení cizinců na trhu práce v hlavním městě Praze. Cílovou skupinou projektu jsou azylanti, ostatní cizinci s povolením k trvalému pobytu a cizinci s povolením k dlouhodobému pobytu. Místem realizace projektu je hlavní město Praha.

FOTODOKUMENTACE