Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2004-2006 > Iniciativy Společenství > Interreg IIIA ČR-Polsko > Projekty > Výsledky zasedání Řídících výborů

Výsledky zasedání Řídících výborů

15.04.2009:

Úvodní informace

Na tomto místě jsou zveřejněny výsledky zasedání Řídícího výboru. Návštěvníci zde tedy naleznou informace o projektech doporučených Řídícím výborem včetně výše podpory ze strukturálních fondů resp. státního rozpočtu. Tyto projekty jsou následně schváleny Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj. Jakmile je k příslušnému projektu toto rozhodnutí vydáno, je v příslušné tabulce tato skutečnost doplněna. Schválený je tedy takový projekt, u kterého je vyplněno datum schválení ministrem pro místní rozvoj.

Bližší informace o jednotlivých zasedání: