Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2004-2006 > Iniciativy Společenství > Interreg IIIA ČR-Polsko > Události > Seznam účelových znaků - nově platný od ...

Seznam účelových znaků - nově platný od 1.1.2006!!!

14.04.2009:  

Účelový znak slouží konečnému příjemci pro účtování prostředků ze státního rozpočtu a prostředků EU v rámci projektů INTERREG IIIA.

Od 1.1.2006 došlo k nahrazení účelových znaků Národního fondu pro platby prostředků EU. Pro všechny hranice je nyní využíván jediný účelový znak podle toho, zda se jedná o investiční či neinvestiční projekt.

Tyto nové účelové znaky již musí být použity u všech žádostí o platbu administrovaných po 1. lednu 2006.

Seznam nových účelových znaků platný od 1.1.2006 naleznete v příslušném článku programu INTERREG IIIA.