Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2004-2006 > Iniciativy Společenství > Interreg IIIA ČR-Rakousko > Projekty > Brožura Iniciativa Společenství Interreg ...

Brožura Iniciativa Společenství Interreg IIIA ČR - Rakouskoém programu pro období 2007—2013.

13.03.2009: Na přelomu dvou programovacích období vznikla brožura, jejímž cílem je rekapitulovat realizaci programu INTERREG IIIA a informovat o novém programu pro období 2007—2013.

Soubory ke stažení