Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2004-2006 > Iniciativy Společenství > Interreg IIIA ČR-Rakousko > Události > Upozornění pro žadatele a příjemce dotace

Upozornění pro žadatele a příjemce dotace

16.04.2009: Dne 10. února 2006 bylo v sekci Dokumenty vyvěšeno nové vydání (6. vydání) Příručky pro žadatele a příjemce dotace včetně příloh.
  • Příručka pro žadatele a příjemce v sekci Dokumenty.