Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2004-2006 > Iniciativy Společenství > Interreg IIIA ČR-Sasko > Události > UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE - změna formy ...

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE - změna formy právního aktu

14.04.2009: S platností od 1.9.2005 dochází v rámci Iniciativy INTERREG IIIA ke změně formy právního aktu poskytování dotace.

Na základě nové verze závazné Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnostzi (FMT), vydané s platností od 1.7.2005 Ministerstvem financí ČR, upozorňujeme všechny žadatele, že dochází ke změně formy právního aktu poskytování dotace v rámci Iniciativy INTERREG IIIA.

Nová forma právního aktu poskytování dotace

Počínaje 1.9.2005 již dotace nebude poskytována na základě Rozhodnutí, jehož nedílnou součástí je smlouva o financování po 31.8.2005. Po tomto datu budou ke schváleným projektům vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek (obdobně jako je tomu u dotačních titulů ze státního rozpočtu).