Kontakty

Národní kontaktní místo Interreg IIIC

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor mezinárodní územní spolupráce
Staroměstské nám. 6, pracoviště Na Příkopě 3-5
110 15 Praha 1
Mgr. Pavel Lukeš
Tel.: +420 234 154 415
Fax: +420 234 154 007
E-mail: interreg3c@mmr.cz