Příručka pro příjemce k 1. výzvě v JPD 2

29.03.2009: Metodika postupu při realizaci projektu a jeho následném proplácení pro úspěšné žadatele, kteří podali projekt v rámci 1. výzvy JPD 2.

Příručka pro příjemce je pokračování Příručky pro žadatele. V příručce pro žadatele se koneční příjemci dozvěděli, podle jakých pravidel mají připravit projekt. Příručka pro příjemce je průvodcem pro systém veřejných zakázek, podávání žádosti o platbu a také udržení výsledků projektu.

Tato verze Příručky pro příjemce je určena žadatelům, kteří podali projekt v rámci 1. výzvy (tj. 17. září 2004 - 18. října 2004).

Dokumenty ke stažení

Do vzorů monitorovacích zprávách o udržitelnosti projektu JPD 2 v 1. - 4. výzvě byla doplněna důležitá tabulka "Výnosy projektu v průběhu udržitelnosti projektu", neboť výnosy projektu musí být sledovány po dobu udržitelnosti projektu.
Konečný příjemce má povinnost odevzdávat tuto monitorovací zprávu pobočce CRR vždy do 30 kalendářních dnů po uplynutí každých 12 měsíců po ukončení realizace projektu. Poslední zprávu odevzdává konečný příjemce do 30 kalendářních dnů ode dne vydání Rozhodnutí. V případě, že by mezi odevzdáním dvou posledních zpráv uplynout doba kratší než tři měsíce, předkládá konečný příjemce pouze poslední zprávu - tj. zprávu předkládanou po uplynutí pěti let ode dne vydání Rozhodnutí.