3 ROZVOJOVÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2004—2006, STRATEGICKÉ ZAMĚŘENÍ OP PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ

09.02.2009: