4.4 Priorita 4 - Technická pomoc

09.02.2009:

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1260/1999, nařízením Komise (ES) č. 1685/2000, a nařízením Komise (ES) č. 438/2001 je opatření - Technická pomoc - indikováno jako jedna z oblastí intervence z prostředků Evropské unie. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity prováděné na úrovni řídícího orgánu i na regionální úrovni s cílem podpořit účinnost prováděné pomoci, zlepšit kvalitu prováděných intervencí a zvýšit efektivnost využití komunitárních prostředků, tj. k efektivnímu řízení operačního programu, jeho propagaci a hodnocení programu a projektů.

Technická pomoc je v rámci OP Průmysl realizována dvěma opatřeními: