Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2004-2006 > Operační programy > OP PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ > Novinky > Jednání Monitorovacího výboru OPPP

Jednání Monitorovacího výboru OPPP

05.02.2009: Ve dnech 15. a 16. listopadu se uskutečnilo výjezdní zasedání Monitorovacího výboru OPPP v Třeboni, kterého se zúčastnili zástupci Evropské komise a jehož cílem bylo zhodnotit pokrok v čerpání prostředků z fondů EU na rozvojové projekty firem.