Zaměstnanost v produktivním sektoru

09.03.2009:

Hlavními problémy produktivního sektoru v ČR jsou zejména nedokončená privatizace, zpoždění restrukturalizace, nízký růst produktivity práce a slabé zastoupení inovačních procesů s dopady na pokles konkurenceschopnosti podniků. Při očekávaném ekonomickém oživení spolu s dopady dokončení privatizace a přechodu podniků do rukou strategických vlastníků lze očekávat změnu požadavků na kvalifikační strukturu pracovníků.