Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2004-2006 > Operační programy > OP ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ > Novinky > Výroční zpráva OP Rozvoj lidských zdrojů ...

Výroční zpráva OP Rozvoj lidských zdrojů za rok 2005

05.02.2009: Řídící orgán Evropského sociálního fondu ČR zveřejňuje Výroční zprávu o implementaci a realizaci OP Rozvoj lidských zdrojů (dále jen OP RLZ) za rok 2005 ve znění schváleném dne 13. června 2006 Monitorovacím výborem OP RLZ. Zpráva je k dispozici na oficiálních webových stránkách ESF v ČR.

Výroční zpráva je klíčovým dokumentem realizace OP RLZ) za rok 2005. Je základním nástrojem Evropské komise a Řídícího orgánu pro sledování průběhu realizace Programu.


Odkazy: