Realizované projekty

 

5. února 2009: Předmětem projektu byla výstavba dvou obilních sil na skladování pšenice a jejich začlenění do procesu zpracování mlýnských výrobků v obchodní společnosti Náchodský mlýn, a.s.

5. února 2009: Seznamy schválených projektů, které jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

5. února 2009: Pravidla pro žadatele z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven