Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2004-2006 > Rámec podpory Společenství > Dokumenty > Metodiky a manuály > Metodika Evropské komise pro zpracování ...

Metodika Evropské komise pro zpracování analýzy nákladů a přínosů investičních projektů

12.02.2009: Nařízení EU, týkající se strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a nástroje ISPA, vyžadují provedení analýzy nákladů a přínosů u projektů s rozpočtem přesahujícím 50 mil. eur, 10 mil. eur, reps. 5 mil. eur.

Soubory ke stažení