Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2004-2006 > Rámec podpory Společenství > Dokumenty > Metodiky a manuály > Zásady tvorby indikátorů pro monitoring ...

Zásady tvorby indikátorů pro monitoring a evaluaci v období 2007—2013

11.02.2009: Návod pro zpracovatele operačních programů a Národního strategického referenčního rámce pro využívání indikátorů při tvorbě programů, jejich monitorování a evaluaci, včetně praktických příkladů.

Dokument navazuje na: