Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2004-2006 > Rámec podpory Společenství > Novinky > Čerpání evropských peněz z minulého ...

Čerpání evropských peněz z minulého programovacího období se úspěšně daří

10.02.2009: Optimistickými čísly skončil uplynulý rok pro programy čerpající v letech 2004—2006 prostředky ze strukturálních fondů. Nejenže se všem pěti operačním programům (OP) a dvěma pražským jednotným programových dokumentům podařilo naplnit pravidlo n+2, které ukládá povinnost vyčerpat finanční prostředky do dvou let od jejich přidělení, ale operační program SROP, OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a OP Infrastruktura navíc zvládly v předstihu vyčerpat i značnou částku dotací určených k vyplácení v roce 2008, což potvrzuje pozitivní trend nastolený v oblasti využívání strukturálních fondů v průběhu roku 2007.
Zdroj: MMR - press, Zobrazit celý článek