Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2004-2006 > Rámec podpory Společenství > Novinky > Průběh čerpání strukturálních fondů ...

Průběh čerpání strukturálních fondů - březen 2010

12.02.2009: Základní informace o čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů programového období 2004-2006 k 31. březnu 2010.
Aktuální tabulky poskytují přehled nejdůležitějších údajů o čerpání prostředků strukturálních fondů, známých v období k 31. březnu 2010. Tabulky byly sestaveny na základě údajů poskytnutých řídicími orgány jednotlivých operačních programů.

Přehled zahrnuje i jednotné programové dokumenty (JPD) financované rovněž strukturálními fondy EU, avšak nespadající do Rámce podpory Společenství. Podporu prostřednictvím JPD čerpá hlavní město Praha.

Soubory ke stažení