Výběrové řízení - Aplikace principu PPP při realizaci politiky HSS

11.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Rámce podpory Společenství vypisuje otevřené výběrové řízení na realizaci projektu "Aplikace principu PPP při realizaci politiky HSS (1p/05 - 3)".

Termín

Termín pro zaslání nabídek na MMR je 24. listopadu 2005 v 16:15 hodin.

Cíl projektu

Cílem tohoto projektu je získat doporučení k programování politiky HSS v období 2007—2013 za účelem maximálního využití principu PPP. Očekává se vytvoření materiálu, který bude identifikovat a definovat možnosti spolufinancování přípravy a realizace PPP projektů ze strukturálních fondů (SF) a Fondu soudržnosti (FS) v České republice v období 2007—2013.

Výstupy projektu

Hlavním výstupem bude seznam doporučení pro programování a přípravu implementace v období 2007—2013 vyplývající z evropské a české legislativy. Navržená doporučení pro úspěšnou kombinaci principu PPP s prostředky z fondů EU zhotovitel aplikuje na několik připravovaných projektů v ČR a příkladech z EU.

Podmínky efektivního čerpání z fondů EU

Příklady projektů z nejlepší praxe 15 států EU ukazují, že prostředky fondů EU jsou nejefektivněji využity, když spojují zájmy veřejného a soukromého sektoru a využívají tak silných stránek obou subjektů při řešení společných problémů. Proto je třeba při přípravě ČR pro příští programovací období 2007—2013 definovat podmínky čerpání EU fondů tak, aby byla rovněž zohledněna možnost spolufinancování přípravy a realizace PPP projektů z prostředků EU (strukturální fondy a Fond soudržnosti), popřípadě aby byly odstraněny překážky, které by kombinovanému financování projektů mohly stát v cestě.


Kontakt

Další informace k účasti na tomto výběrovém řízení podá:

Mgr. Kateřina Šulcová
E-mail: Katerina.Sulcova@mmr.cz
Tel.: +420 224 861 466
 
Mgr. Miroslav Daněk
E-mail: Miroslav.Danek@mmr.cz
Tel.:+420 224 861 573

Soubory ke stažení