Novinky

29. října 2014: Žádáme příjemce, aby spolu s monitorovacími zprávami a oznámeními o změnách v projektu předkládali veškeré nezbytné přílohy. Následné postupné dokládání všech náležitostí souvisejících s monitorovací zprávou či ...

29. října 2014: Síť stezek pro pěší a cyklisty podél toků řek v Plzni, tzv. greenways, se rozšířila o dva nové úseky. Díky realizaci projektu, který byl podpořen v rámci 23. výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad, byly v ...

27. října 2014: Rádi bychom upozornili, že na našich webových stránkách v sekci [fotogalerie](http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=tiskove-centrum&art=fotogalerie) byly přidány fotografie z Výroční konference ROP Jihozápad 2014 ...

23. října 2014: 22. 10. 2014 vyšla mimořádná příloha s názvem Evropské dotace v Deníku v Plzeňském a Jihočeském kraji. Příloha obsahuje sedm projektů, které byly podpořeny dotací z Regionálního operačního programu Jihozápad. Jedná ...

22. října 2014: Soutěž Vyfoť projekt, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj, byla i letos velmi úspěšná. Úkolem soutěžících bylo fotit projekty podpořené z fondů EU a nahrát je přes jednoduchý formulář na webové stránky ...

21. října 2014: Rádi bychom upozornili všechny, kteří se zajímají o problematiku evropských dotací, potažmo Regionálního operačního programu Jihozápad nebo Integrovaného Regionálního operačního programu, že byly na webové stránky ...

20. října 2014: Okresy v regionu NUTS II Jihozápad byly v čerpání dotací z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad (ROP JZ) v období let 2007–2013 aktivní. Kraje, města, obce a další subjekty ...

15. října 2014: Připomínáme, že příjemce je povinen ohlásit změnu projektu spočívající ve změně položkového rozpočtu a technické projektové dokumentace předložené s žádostí o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad a položkovým rozpočtem a ...

16. října 2014: Připomínáme, že příjemce je povinen ohlásit změnu projektu spočívající ve změně položkového rozpočtu a technické projektové dokumentace předložené s žádostí o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad a položkovým rozpočtem a ...

16. října 2014: Upozorňujeme žadatele a příjemce na nové vydání Metodického oznámení č. 38 ke snížení hranice dotace pro časové etapy projektu a postupu při uplatnění časových etap, revize č. 2 s platností od 14. 10. 2014. Do ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven