Novinky

22. října 2014: Soutěž Vyfoť projekt, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj, byla i letos velmi úspěšná. Úkolem soutěžících bylo fotit projekty podpořené z fondů EU a nahrát je přes jednoduchý formulář na webové stránky ...

21. října 2014: Rádi bychom upozornili všechny, kteří se zajímají o problematiku evropských dotací, potažmo Regionálního operačního programu Jihozápad nebo Integrovaného Regionálního operačního programu, že byly na webové stránky ...

20. října 2014: Okresy v regionu NUTS II Jihozápad byly v čerpání dotací z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad (ROP JZ) v období let 2007–2013 aktivní. Kraje, města, obce a další subjekty ...

15. října 2014: Připomínáme, že příjemce je povinen ohlásit změnu projektu spočívající ve změně položkového rozpočtu a technické projektové dokumentace předložené s žádostí o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad a položkovým rozpočtem a ...

16. října 2014: Připomínáme, že příjemce je povinen ohlásit změnu projektu spočívající ve změně položkového rozpočtu a technické projektové dokumentace předložené s žádostí o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad a položkovým rozpočtem a ...

16. října 2014: Upozorňujeme žadatele a příjemce na nové vydání Metodického oznámení č. 38 ke snížení hranice dotace pro časové etapy projektu a postupu při uplatnění časových etap, revize č. 2 s platností od 14. 10. 2014. Do ...

16. října 2014: Upozorňujeme na skutečnost, že zaměstnanci oddělení administrace žádostí a oddělení kontroly realizace v Plzni nebudou tento čtvrtek a pátek dostupní v sídle úřadu ani na pevných telefonních linkách. Na územním ...

14. října 2014: Na místě, kde stály nevyužívané tenisové kurty, vyrostlo v obci Vrhaveč na Klatovsku moderní sportoviště. Zájemci o sport na něm najdou multifunkční hřiště s umělým povrchem, kurt na beach volejbal a dětem bude dělat ...

14. října 2014: Již za dva dny se uskuteční v pořadí sedmá výroční konference ROP Jihozápad. Bude probíhat od 9:30 do 15:30 v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích. Dosavadní průběh čerpání finančních prostředků z ...

10. října 2014: Žádáme příjemce, aby spolu s monitorovacími zprávami a oznámeními o změnách v projektu předkládali veškeré nezbytné přílohy. Následné postupné dokládání všech náležitostí souvisejících s monitorovací zprávou či ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven