Novinky

1. října 2014: Nejen rekapitulace čerpání finanční podpory z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad (ROP Jihozápad) v období let 2007–2013 ale především výhled do nového programového období 2014 ...

30. září 2014: Žádáme příjemce, aby spolu s monitorovacími zprávami a oznámeními o změnách v projektu předkládali veškeré nezbytné přílohy. Následné postupné dokládání všech náležitostí souvisejících s monitorovací zprávou či ...

29. září 2014: Jedna zcela nová a jedna nově rekonstruovaná komunikace slouží motoristům v Klatovech a v nedalekých Soběticích. Město Klatovy, které získalo pro oba projekty podporu z ROP Jihozápad v rámci 26. výzvy, obě komunikace ...

26. září 2014: Integrovaný regionální operační program (IROP), který je nástupcem sedmi regionálních operačních programů, by měl být v čerpání dotací výrazně jednodušší. Příjem žádostí i nadále zůstane na krajské úrovni, uvedla ...

26. září 2014: Neúspěšní žadatelé výzev ROP NUTS II Jihozápad administrovaných v roce 2014, jejichž projekty nebyly doporučeny k financování nebo byly v rámci administrace těchto výzev vyřazeny ve fázi hodnocení formálních ...

24. září 2014: Již třetím rokem pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj soutěž Navrhni projekt. Soutěž se zaměřuje na studenty středních škol, kteří si mohou vyzkoušet v praxi, jaké to je, vytvořit projekt, který bude financován z ...

23. září 2014: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad si Vás dovoluje pozvat na výroční konferenci ROP Jihozápad, která se uskuteční dne 16. 10. od 9.30 hodin v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích. Na ...

23. září 2014: V instalaci, která proběhla v září, došlo v rámci informačního systému Benefit 7 k zapracování checkboxu "Proběhlo jednací řízení bez uveřejnění?". Checkbox je umístěn v projektové žádosti a monitorovací ...

19. září 2014: Pokud hledáte inspiraci na víkend, přijměte naše pozvání na Den železnice, Den otevřených dveří ve Zvěroticích nebo se vydejte rozhlednu Vysoká v Tachově. [Oslavy Dne železnice](http://jhmd.cz/aktuality/oslavy-dne ...

18. září 2014: Soutěž Propaguj projekt, kterou pořádá Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad je prodlužena až do konce listopadu! V ní by se měli žáci středních a vyšších odborných škol zaměřit na propagaci projektů ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven