Novinky

8. září 2014: V rámci přípravy na Operační program zaměstnanost 2014+ pracujeme na výzvách nového typu s výrazně sníženou administrativní zátěží (pro příjemce i pro poskytovatele). Nabízíme Vám možnost ovlivnit podobu těchto ...

5. září 2014: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace ESF ve spolupráci s externím administrátorem řídícího orgánu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro oblasti podpory 3.4 a 5.1 si Vás dovoluje ...

3. září 2014: Upozorňujeme, že došlo k aktualizaci konzultačních hodin u kontaktních osob ve výzvách č. 23, 33, 35, 52 a 94 OP LZZ.

29. srpna 2014: Upozorňujeme, že byla uveřejněna revidovaná verze prováděcího dokumentu OP LZZ platná od 1. 9. 2014.

26. srpna 2014: Cílem výzvy je zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

26. srpna 2014: Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. E1 OP LZZ na podporu zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření ...

8. srpna 2014: Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. D8 OP LZZ zaměřené na zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných a osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

29. července 2014: V pondělí 4. 8. 2014 od 8:00 - 17:00 hodin budou z důvodu plánované odstávky IS nedostupné aplikace Benefit7 a Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení.

24. července 2014: Vážení uživatelé, v rámci přechodu lokalit infrastruktury MMR nebudou v níže uvedených dnech dostupné aplikace Monit7+ a Benefit7. Jedná se konkrétně o tyto termíny: 26.7.2014 od 7:00 - 9:00 hodin a 27.7. 2014 ...

21. července 2014: Upozorňujeme, že byla aktualizována příručka D7 Veřejná podpora a podpora de minimis a související čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis, které je součástí podkladů pro uzavření právního aktu o poskytnutí ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven