Novinky

13. října 2014: Upozorňujeme, že došlo k aktualizaci odkazu na sazby „per diems“ pokrývající náklady na dopravu do a z ČR, ubytování, stravné a cestovné v ČR pro zahraniční experty.

29. září 2014: Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. D7 OP LZZ zaměřené na podporu sociálních inovací.

26. září 2014: Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. D5 OP LZZ zaměřené na podporu změny přístupu k osobám s duševním onemocněním.

25. září 2014: Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. D6 OP LZZ zaměřené na integraci sociálně vyloučených skupin na trh práce.

22. září 2014: Upozorňujeme, že byly uveřejněny termíny osobních konzultací pro oblasti podpory 3.4 a 5.1 (výzvy č. 76, 77 a 88) na říjen až prosinec 2014.

8. září 2014: V rámci přípravy na Operační program zaměstnanost 2014+ pracujeme na výzvách nového typu s výrazně sníženou administrativní zátěží (pro příjemce i pro poskytovatele). Nabízíme Vám možnost ovlivnit podobu těchto ...

5. září 2014: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace ESF ve spolupráci s externím administrátorem řídícího orgánu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro oblasti podpory 3.4 a 5.1 si Vás dovoluje ...

3. září 2014: Upozorňujeme, že došlo k aktualizaci konzultačních hodin u kontaktních osob ve výzvách č. 23, 33, 35, 52 a 94 OP LZZ.

29. srpna 2014: Upozorňujeme, že byla uveřejněna revidovaná verze prováděcího dokumentu OP LZZ platná od 1. 9. 2014.

26. srpna 2014: Cílem výzvy je zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven