Novinky

18. dubna 2014: Upozorňujeme, že příjemci výzvy č. C2 OP LZZ (Podpora standardizace orgánů sociálně právní ochrany) mohou při zpracování monitorovacích zpráv využít nově zveřejněné nepovinné přílohy.

16. dubna 2014: Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky 2. kola výzvy č. B7 OP LZZ zaměřené na sociální inovace.

15. dubna 2014: Kurzy byly ukončeny k 15.12.2011. Všem úspěšným absolventům byl vystaven certifikát a zaslán na kontaktní e-mail uvedený při registraci. Gratulujeme!

15. dubna 2014: Vážení žadatelé, při osobním doručení žádosti o dotaci ve výzvě č. D2 (Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci), prosíme, předkládejte 2x předvyplněné Potvrzení o převzetí žádosti ...

11. dubna 2014: Výzva je zaměřena na podporu změny přístupu k lidem s duševním onemocněním a jejich integraci na trh práce a do společnosti.

11. dubna 2014: Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. D5 OP LZZ na podporu změny přístupu k osobám s duševním onemocněním.

10. dubna 2014: Upozorňujeme příjemce výzvy č. C2 OP LZZ zaměřené na podporu standardizace orgánů sociálně právní ochrany, že bylo uveřejněno důležité stanovisko k vyplňování pracovních výkazů.

9. dubna 2014: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor implementace fondů EU si Vás dovoluje pozvat na semináře pro předkládání grantových projektů k výzvě č. D6 OP LZZ, oblast podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených ...

7. dubna 2014: Na stránce výzvy č. D1 OP LZZ zaměřené na podporu standardizace orgánů sociálně právní ochrany byly zveřejněny aktuální informace o hodnocení žádostí o dotaci.

4. dubna 2014: Upozorňujeme, že k 4. 4. 2014 byla provedena revize prováděcího dokumentu OP LZZ.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven