Novinky

8. listopadu 2011: Karlovarský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 v ...

4. listopadu 2011: Ústecký kraj vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 3.2  Podpora nabídky dalšího vzdělávání  

27. října 2011: Moravskoslezský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 ...

25. října 2011: Karlovarský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.1 v ...

25. října 2011: Karlovarský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.3 v ...

25. října 2011: Karlovarský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.2 v ...

25. října 2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky výzvy č. 20 v rámci oblasti podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.

25. října 2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky výzvy č. 32 v rámci oblasti podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.

21. října 2011: Materiály ke stažení ze Semináře pro příjemce k výzvě č. 26, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání“ ze dne 19. 10. 2011.  

18. října 2011: Materiály ke stažení ze Semináře pro žadatele o finanční podporu z OP VK k výzvy č. 31 (2.kolo) pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven