Novinky

5. října 2011: Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK, oblast podpory 2.4, Partnerství a sítě, který se koná v Praze dne 17.10.2011.

4. října 2011: Královéhradecký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.3 ...

1. října 2011: Praha, 27. 9. 2011 – Ministerstvo školství posílá 300 milionů korun krajům v rámci tzv. globálních grantů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tím jim umožňuje zvýšit ...

27. září 2011: Středočeský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 v ...

23. září 2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky 1. kola výzvy č. 30 v rámci oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.

23. září 2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky 2. kola výzvy č. 28 v rámci oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.

15. září 2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, zveřejňuje přehled a postup při vykazování monitorovacích indikátorů.

7. září 2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky výzvy č. 27 v rámci oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, prioritní ...

7. září 2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky 1. kola výzvy č. 29 v rámci oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.

31. srpna 2011: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) vydává návod na plnění VŘ v Benefit7

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven