Novinky

25. října 2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky výzvy č. 32 v rámci oblasti podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.

21. října 2011: Materiály ke stažení ze Semináře pro příjemce k výzvě č. 26, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání“ ze dne 19. 10. 2011.  

18. října 2011: Materiály ke stažení ze Semináře pro žadatele o finanční podporu z OP VK k výzvy č. 31 (2.kolo) pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a ...

14. října 2011: Na webových stránkách MŠMT jsou ke stažení materiály ze Semináře pro žadatele o finanční podporu z OP VK, který se konal dne 11.10. 2011.

7. října 2011: Materiály ke stažení ze seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k výzvě č. 30, oblast podpory 2.3, Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, který se konal dne 5. 10. 2011 v budově Corso IIa, Křižíkova 34/148 ...

5. října 2011: Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK, oblast podpory 2.4, Partnerství a sítě, který se koná v Praze dne 17.10.2011.

4. října 2011: Královéhradecký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.3 ...

1. října 2011: Praha, 27. 9. 2011 – Ministerstvo školství posílá 300 milionů korun krajům v rámci tzv. globálních grantů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tím jim umožňuje zvýšit ...

27. září 2011: Středočeský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 v ...

23. září 2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky 1. kola výzvy č. 30 v rámci oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven