Novinky

7. srpna 2014: 06.08.2014 Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal dne 5. 8. 2014 na základě doporučení 39. Řídicího výboru seznam schválených a zamítnutých žádostí a žádostí zařazených do zásobníku projektů v rámci OPŽP ...

8. srpna 2014: 07.08.2014 Šanci získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí mají i ti žadatelé, jejichž projekty byly zařazeny do takzvaných zásobníků projektů. Aby se však tito žadatelé stali příjemci podpory, musejí své ...

6. srpna 2014: 05.08.2014 Ministr Richard Brabec podepsal v úterý 5. srpna rozhodnutí o udělení dotace ze stávajícího Operačního programu Životní prostředí dalším stovkám projektů. Většina projektů je z nových výzev vyhlášených ...

5. srpna 2014: 24.09.2014 08:30:00 - 24.09.2014 15:00:00 | MŽP a SFŽP si Vás dovolují pozvat na informační seminář zaměřený na následný (ex post) monitoring vodohospodářských projektů podpořených z OPŽP v programovém období 2007 ...

5. srpna 2014: 01.10.2014 08:30:00 - 01.10.2014 15:00:00 | MŽP a SFŽP si Vás dovolují pozvat na informační seminář zaměřený na následný (ex post) monitoring vodohospodářských projektů podpořených z OPŽP v programovém období 2007 ...

4. srpna 2014: 01.08.2014 Státní fond životního prostředí ČR od 1. 8. 2014 přistupuje k zásadní změně administrace projektů OPŽP, která přispěje k další akceleraci celého programu. Mezi již aplikovanými akceleračními opatřeními se ...

4. srpna 2014: 31.07.2014 Výši meziročního reálného nárůstu cen vodného a stočného je možné upravit od roku 2015 z pěti na dvě procenta. Na základě provedeného posouzení předpokládaných makroekonomických ukazatelů (ekonomického ...

30. července 2014: 29.07.2014 Premiér Sobotka pochválil ministra Brabce za řešení krizového stavu v čerpání evropských peněz z Operačního programu ŽP 2007-2013, který za sebou zanechaly bývalé vlády. Ocenil také spolupráci MŽP s ...

30. července 2014: 29.07.2014 Dne 1. 7. 2014 vstoupilo v účinnost Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním ...

30. července 2014: 29.07.2014 Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007 - 2013, platnou pro kalendářní rok 2014 ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven