Novinky

16. dubna 2014: 16.04.2014 Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní ...

14. dubna 2014: 11.04.2014 Informujeme žadatele podávající žádosti v rámci LVIII. výzvy OPŽP prioritní osy 1, oblasti podpory 1.3 Omezování rizika povodní, že byl prodloužen termín pro doložení odborného stanoviska OOV MŽP o 20 ...

10. dubna 2014: 09.04.2014 SFŽP ČR informuje žadatele podávající žádosti v rámci LVIII. výzvy PO 6, oblasti podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur, že v hodnoticích kritériích zveřejněných spolu s výzvou dne 28. 2. 2014 došlo k ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven