Novinky

30. října 2014: 29.10.2014 Státní fond životního prostředí ČR apeluje na příjemce podpory z OPŽP a zejména jejich poradenské společnosti, aby věnovali zvýšenou pozornost kvalitě dokladů předkládaných fondu. V poslední době ...

27. října 2014: 24.10.2014 Monitorovacím výborem OPŽP byla dne 16. 10. 2014 schválena aktualizovaná verze Implementačního dokumentu. Tato verze je účinná od 24. 10. 2014. Upraveny byly kapitoly 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 a přílohy č. 1 a ...

24. října 2014: 23.10.2014 Pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny S CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary se přestěhovalo na novou adresu. Od 25. října 2014 bude pracoviště S CHKO Slavkovský les a Krajské ...

24. října 2014: 23.10.2014 MŽP a SFŽP ČR důrazně vyzývá příjemce podpory, aby předkládali žádosti o platbu (ŽoP) průběžně až do výše schválených Finančně platebních kalendářů na IV. čtvrtletí 2014 (FPK). Navýšení FPK 2014 je možné ...

23. října 2014: 22.10.2014 / Nový program 2014-2020 | Vedle integrovaných nástrojů spadajících do oblasti územní dimenze, které vznikají na národní úrovni pod taktovkou Ministerstva pro místní rozvoj, nabízí Ministerstvo životního ...

22. října 2014: 21.10.2014 V průběhu září letošního roku byly ve spolupráci Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí upořádány semináře, které měly za úkol seznámit konečné příjemce podpory v PO 1 s ...

21. října 2014: 21.10.2014 Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007 - 2013, platnou pro kalendářní rok ...

16. října 2014: 15.10.2014 Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 18 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz. Odstávka proběhne z důvodu revize transformační stanice. Systémy budou dostupné ...

7. října 2014: 06.10.2014 Ke dni 6. 10. 2014 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí (dále jen „Závazné pokyny"). Upraveny byly kapitoly 4 a 8, dále byla vložena ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven