Novinky

18. července 2014: 16.07.2014 Náměstek MŽP Jan Kříž zahájil sanaci starých těžebních vrtů. Z OPŽP na ni půjde rekordních 1,4 miliardy korun. Odstranění staré ekologické zátěže významně přispěje k zlepšení životního prostředí v okresech ...

18. července 2014: 18.07.2014 Dne 1. července 2014 vstoupilo v účinnost Nařízení EK č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, které nahradilo Nařízení EK č. 800/2008 a jímž se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité ...

17. července 2014: 16.07.2014 Náměstek MŽP Jan Kříž zahájil sanaci starých těžebních vrtů. Z OPŽP na ni půjde rekordních 1,4 miliardy korun. Odstranění staré ekologické zátěže významně přispěje k zlepšení životního prostředí v okresech ...

9. července 2014: 08.07.2014 Červnová Priorita přináší obsáhlý text o tom, jak to chodí na území našich čtyř národních parků v souvislosti s čerpáním dotací nejen z Operačního programu Životní prostředí. Text ukazuje, že význam ...

3. července 2014: 02.07.2014 Pro projekty spolufinancované z OPŽP v programovém období 2007 až 2013 zveřejňujeme standardní cenové indexy použité pro tvorbu cen pro vodné a stočné. Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje ...

30. června 2014: 27.06.2014 Schváleno bylo 776 žádostí z L. výzvy (PO 3 - 3. skupina žádostí a PO 6), 8 žádostí z LVII. výzvy (podoblast podpory 2.1.5) a 804 žádostí z LX. výzvy (PO 3). Ministr životního prostředí Richard Brabec ...

23. června 2014: 01.07.201409:30:00 - 01.07.201415:00:00 | Ministerstvo životního prostředí ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář.

20. června 2014: 19.06.2014 Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. 2014 od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k ...

12. června 2014: 11.06.2014 Aktuální Priorita přináší záznam z 37. jednání Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí. Členové výboru posuzovali projekty z pěti výzev a dotkli se i nastavení nového operačního programu ...

30. května 2014: 29.05.2014 Směrnice MŽP č. 6/2014 vstoupila v platnost 27. května 2014. Žadatelé jsou povinni se novou směrnicí řídit při podávání žádostí o podporu od LXIII. výzvy OPŽP a výzev následujících s výjimkou ustanovení ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven