Novinky

22. října 2014: 21.10.2014 V průběhu září letošního roku byly ve spolupráci Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí upořádány semináře, které měly za úkol seznámit konečné příjemce podpory v PO 1 s ...

21. října 2014: 21.10.2014 Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007 - 2013, platnou pro kalendářní rok ...

16. října 2014: 15.10.2014 Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 18 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz. Odstávka proběhne z důvodu revize transformační stanice. Systémy budou dostupné ...

7. října 2014: 06.10.2014 Ke dni 6. 10. 2014 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí (dále jen „Závazné pokyny"). Upraveny byly kapitoly 4 a 8, dále byla vložena ...

6. října 2014: 02.10.2014 Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal dne 2. 10. 2014 rozhodnutí o udělení dotace z OPŽP dalším projektům zařazeným v tzv. zásobníku projektů, u nichž jejich žadatelé předložili závazný ...

3. října 2014: 02.10.2014 Státní fond životního prostředí ČR upozorňuje příjemce podpory z OPŽP na postup předkládání žádostí o platbu pro projekty menšího rozsahu (tj. s rozsahem celkových způsobilých výdajů projektu do výše 1 mil ...

3. října 2014: 02.10.2014 / Tiskové zprávy | Ministr Richard Brabec v rychlém tempu schvaluje čerpání peněz z dobíhajícího Operačního programu Životní prostředí. Dnes podepsal pátou část projektů vyjmutých ze zásobníku. Umožnil jim ...

3. října 2014: 02.10.2014 Ministerstvo životního prostředí vydává dodatek č. 1 ke směrnici č. 6/2014 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze Státního fondu ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven