Novinky

1. září 2014: 29.08.2014 29. 7. 2014 byla na webu www.opzp.cz zveřejněna tisková zpráva informující o nabytí účinnosti Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (Obecné nařízení o blokových výjimkách), jež nahrazuje Obecné nařízení ...

1. září 2014: 29.08.2014 Státní fond životního prostředí ČR z důvodu zajištění maximálního čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí umožňuje příjemcům podpory generovat v systému BENE-FILL žádosti o ...

27. srpna 2014: 26.08.2014 Končící Operační program Životní prostředí 2007-2013 pomohl na svět mnoha kvalitním projektům, významným pro zlepšování životního prostředí České republiky. Program pokračuje dalším obdobím 2014-2020 ...

26. srpna 2014: 25.08.2014 / Nový program 2014-2020 | Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s ECOLOGICAL CONSULTING, a.s. uspořádalo dne 19. 6. 2014 veřejné projednání k návrhu Operačního programu Životní prostředí na ...

26. srpna 2014: 25.08.2014 Zástupci Státního fondu životní prostředí ČR apelují na žadatele, kteří předložili žádost o podporu v letošních výzvách, aby co nejdříve zrealizovali výběrová řízení na dodavatele hlavního předmětu podpory ...

26. srpna 2014: 25.08.2014 Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal dne 19. 8. 2014 rozhodnutí o udělení dotace z Operačního programu Životní prostředí projektům zařazených v tzv. zásobnících projektů, u nichž jejich ...

26. srpna 2014: 25.08.2014 Na zlepšení životního prostředí půjde dalších 300 milionů korun. Ministr Richard Brabec podepsal dotace pro 88 projektů z takzvaného zásobníku Operačního programu Životní prostředí 2007-2013. Aby žadatelé ...

26. srpna 2014: 25.08.2014 Žadatelům, kteří podali žádost v podporovaných  oblastech v rámci LVIII. a LIX. výzvy, je určena níže uvedená zpřesňující informace ke lhůtám pro doložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ...

26. srpna 2014: 25.08.2014 Žadatelé o podporu, kteří chtějí mít jistotu, že skutečně získají dotaci ze stávajícího Operačního programu Životní prostředí, by měli usilovat o co nejrychlejší vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ...

7. srpna 2014: 06.08.2014 Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal dne 5. 8. 2014 na základě doporučení 39. Řídicího výboru seznam schválených a zamítnutých žádostí a žádostí zařazených do zásobníku projektů v rámci OPŽP ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven