Novinky

30. července 2014: 29.07.2014 Premiér Sobotka pochválil ministra Brabce za řešení krizového stavu v čerpání evropských peněz z Operačního programu ŽP 2007-2013, který za sebou zanechaly bývalé vlády. Ocenil také spolupráci MŽP s ...

30. července 2014: 29.07.2014 Dne 1. 7. 2014 vstoupilo v účinnost Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním ...

30. července 2014: 29.07.2014 Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007 - 2013, platnou pro kalendářní rok 2014 ...

29. července 2014: 28.07.2014 Jedním z mnoha akceleračních opatření, jimiž se Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR snaží zrychlit čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní ...

28. července 2014: 25.07.2014 Státní fond životního prostředí ČR nabízí úspěšným žadatelům v OPŽP stručný návod, jak zahrnout zálohové faktury projektů v OPŽP 2007-2013 do žádostí o platbu v roce 2014, aby se předešlo zbytečným chybám ...

25. července 2014: 24.07.2014 / Nový program 2014-2020 | Operační program Životní prostředí 2014-2020 - verze 6 ...

23. července 2014: 22.07.2014 Ve čtvrtek a v pátek 24. a 25. července bude krajské pracoviště v Ostravě z technických důvodů zavřené. Omlouváme se žadatelům a příjemcům dotací za případné komplikace. Pracovníci ostravské pobočky vám ...

22. července 2014: 21.07.2014 Prázdninová Priorita přináší mnoho statistických údajů o tom, v jaké situaci se nyní nachází nejenom čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí. Důvodem je rozhovor s ředitelem ...

18. července 2014: 16.07.2014 Náměstek MŽP Jan Kříž zahájil sanaci starých těžebních vrtů. Z OPŽP na ni půjde rekordních 1,4 miliardy korun. Odstranění staré ekologické zátěže významně přispěje k zlepšení životního prostředí v okresech ...

18. července 2014: 18.07.2014 Dne 1. července 2014 vstoupilo v účinnost Nařízení EK č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, které nahradilo Nařízení EK č. 800/2008 a jímž se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven