Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > 186 milionů EUR je připraveno pro rozvoj ...

186 milionů EUR je připraveno pro rozvoj česko-saského příhraničí

05.08.2015: Jako první program přeshraniční spolupráce byl o víkendu spuštěn Program spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020. Stalo se tak necelé dva měsíce po schválení Evropskou komisí.
„Všem žadatelům bych ráda popřála štěstí při podávání projektových žádostí a mnoho úspěchů při jejich realizaci. Sama jsem zvědavá, jaké nápadité projekty se v česko-saském příhraničí objeví a propojí tak vztahy na obou stranách,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.   

 
Žadatelé mohou již nyní podávat své projektové žádosti ve 4 tematických osách:
  • přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 
  • ochrana životního prostředí a využití přírodního kulturního dědictví
  • investice do vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení
  • podpora institucionální a občanské spolupráce včetně Fondu malých projektů
 
Pro celé programové období disponuje Program spolupráce dohromady 186 miliony EUR, z nichž téměř 158 mil. pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podobně jako v minulém období je programové území na české straně vymezeno Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem, na německé  straně saskými okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Krušnohoří, Střední Sasko, Saské Švýcarsko a východní Krušné hory, Bautzen a Görlitz včetně samostatných svobodných měst Drážďany a Chemnitz a dvou durynských okresů Greiz a Saale-Orla.
 
Čeští žadatelé mohou své projektové záměry konzultovat nejen na zmíněných krajských úřadech, nýbrž také přímo v programovém území během tzv. konzultačních dnů, které poskytují společně pracovníci krajských úřadů Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje společně s pracovníky Společného sekretariátu se sídlem Drážďanech. Kdy se konkrétní konzultační dny právě konají, se dozvíte na adrese
http://www.sn-cz2020.cz/media/cz/Terminy.pdf    .
 
Pro úspěšné podání projektových žádostí je žadatelům dále doporučeno seznámit se s programovou dokumentací. Kromě Programového a Realizačního dokumentu, které upravují zaměření a technické parametry Programu, mají čeští žadatelé k dispozici také „Příručku pro české kooperační partnery – podávání žádosti“, která žadatele seznámí s pravidly nového programu a podrobně provede procedurou podání, kontroly, hodnocení a schvalování projektové žádosti. Její aktuální znění a další dokumenty Programu naleznete na adrese http://www.sn-cz2020.eu/media/cz/Informace.pdf    .
 
On-line portál pro podávání žádostí je k dispozici na adrese www.sn-cz2020.cz    .Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Oddělení komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz
 

Kategorie: