Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Akademie veřejného investování ...

Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj má za sebou první měsíce pilotního provozu

23.02.2017: V roce 2016 byly kompletně zrekonstruovány prostory v Pařížské ulici, které jsou ve vlastnictví MMR a jsou s ministerstvem přímo propojeny. 30. června 2016 byly prostory Akademie úspěšně zkolaudovány. V průběhu prázdnin byla Akademie vybavena technikou, nábytkem a dalším vybavením.
V období od 1. září 2016 do 31. prosince 2016 probíhal pilotní provoz Akademie veřejného investování (dále „AVI“), jejíž prostory jsou využívány jako školící a nově i jako konferenční centrum minimálně ze 70% pro ESI fondy. Pilotní provoz byl užitečný k otestování celkové přípravy akcí včetně vyzkoušení audiovizuální techniky.

Organizátoři akcí si v průběhu čtyř měsíců mohli vyzkoušet a ověřit, zda prostory AVI jsou pro jejich akce vyhovující, jestli pořízená technika splňuje všechny požadavky pro úspěšnou realizaci akce a zda je uspořádání stolů vhodné pro účely organizované akce.
 
Celkový počet uskutečněných školení a konferenčních akcí 72 akcí 100%
Počet akcí přispívajících k naplnění Dohody o partnerství 53 akcí  73,6 %
Počet ostatních akcí 19 akcí  26,4 %

K dispozici mají zájemci celkem 5 variant školicích místností.
  • Velký sál s maximální kapacitou 170 osob. Sál je vybavený audiovizuální technikou, konferenčním systémem, klimatizací, tlumočnickými kabinami, pódiem, řečnickými pulty.
  • Velký sál rozdělený dělicí stěnou, kdy každá z částí má maximální kapacitu 60 osob. Sály i při rozdělení jsou vybaveny plátnem s projektorem, klimatizací a audiovizuální technikou.
  • Velká školicí místnost s maximální kapacitou 30 osob. Místnost je standardně vybavena dataprojektorem, počítačem, flipchartem. Místnost má okna do dvora, takže je v ní příjemné denní světlo.
  • Malá školicí místnost s maximální kapacitou 20 osob.   Místnost je standardně vybavena dataprojektorem, počítačem, flipchartem. Místnost má také okna do dvora, takže je v ní příjemné denní světlo.
Vzdělávací a školící program pro Akademii bude postupně dotvářen. Již dnes víme, že kromě standardních školení budeme podporovat profesionalitu projektových manažerů, propojenost státní správy s praxí, spolupráci mezi oborovými organizacemi a odborníky, kteří připravují výzvy v operačních programech a následně hodnotí projekty, a další a další akce.

Vybavení bylo pořízeno v rámci projektů:
OPTP 2007 – 2013 - „Akademie veřejného investování – vybavení školicího centra pro EU“.
OPTP 2014+ - „Vybavení Akademie veřejného investování II“______________________________________________________________


 

Kategorie: