Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > ČR diskutovala o strategii využití ...

ČR diskutovala o strategii využití evropských fondů v letech 2014-2020

07.03.2013: V Praze se dnes pod vedením ministerstva pro místní rozvoj sešla na svém prvním jednání Pracovní skupina pro přípravu Dohody o partnerství. Dohoda o partnerství je klíčovým dokumentem, který uzavírají členské státy s Evropskou komisí a který určuje způsob čerpání evropských fondů v následujícím období 2014-2020. Ministerstvo pro místní rozvoj přípravě Dohody věnuje mimořádnou pozornost. Cílem ministerstva, jako hlavního koordinátora, je mít finální podobu Dohody hotovou v prvním pololetí letošního roku, aby mohlo na evropské úrovni pokračovat ve vyjednávání o konkrétních operačních programech, které již byly navrženy a rozpracovány.
„Na únorovém evropském summitu se ČR podařilo získat pro příští sedmileté programové období 20,5 miliard EUR pro oblast kohezní politiky. O jejich využití proběhlo v minulých dnech v Bruselu další jednání. Na dnešní Pracovní skupině pro přípravu Dohody o partnerství byli účastníci informováni o výsledku tohoto jednání, také se jednalo o další postup příprav ČR na evropské fondy po r. 2013,“ uvedl první náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun.
 
Jednání dnešní pracovní skupiny se zúčastnili zástupci ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva financí, Úřadu vlády a instituce, jež budou vykonávat funkci řídících orgánů programů v příštím období 2014-2020. Hosty pracovní skupiny byli také zástupci z řad regionálních, hospodářských a sociálních partnerů a představitelé neziskové, akademické, vědeckovýzkumné a další sféry.
 
„V současnosti probíhající intenzivní jednání se zainteresovanými partnery na domácí půdě a zároveň s Evropskou komisí jsou zásadní pro kvalitní nastavení a včasný start čerpání v roce 2014. Procházíme klíčovým obdobím, kdy se stanovují výchozí parametry a pokládají se základy budoucího úspěšného čerpání. Velmi oceňujeme spolupráci s ostatními institucemi a náměty přicházející z podnikatelského, neziskového i akademického sektoru, od odborových svazů, profesních uskupení a z regionů. V současnosti je pro Českou republiku důležité táhnout za jeden provaz a při respektování potřeb různých skupin se soustředit na vyjednání kvalitní Dohody o partnerství,“ dodává D. Braun.
 
Aktuální podoba návrhu Dohody se zaměřuje na podporu výzkumu a inovací, zkvalitnění systému vzdělávání a zvyšování flexibility trhu práce. Tyto priority budou doplněny rozvojem páteřní infrastruktury, zvyšováním kvality veřejné správy, podporou sociálního začleňování a řešením specifických problémů specifických území ČR. Dohoda tak respektuje 11 tematických cílů, které definovala Evropská komise pro nadcházející období kohezní politiky v obecném nařízení pro všechny členské země. Vychází také z tematických okruhů vypracovaných ve spolupráci se zainteresovanými partnery a ekonomickými experty, jež detailně a do hloubky specifikující potřeby České republiky a které schválila vláda loni v listopadu. Prozatím je návrh Dohody pracovním materiálem, který bude nadále upravován zejména s ohledem na nově vznikající operační programy.
 
Významným bodem programu dnešního jednání pracovní skupiny byla také územní dimenze kohezní politiky, která má za úkol zajistit rovnoměrný rozvoj území, vhodný přístup k venkovským oblastem i zajištění rozvoje měst jako generátorů prosperity regionů. Územní dimenze by v nadcházejícím programovém období měla hrát významnou roli napříč všemi programy.