Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Česko - bavorská přeshraniční spolupráce ...

Česko - bavorská přeshraniční spolupráce je příběhem úspěchů, do roku 2020 poskytne přes 100 milionů euro

19.06.2015: Dnes probíhá v bavorském Regensburgu za účasti veřejnosti a zástupců z Česka, Bavorska a Evropské komise slavnostní zahájení přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko cíl Evropská územní spolupráce 2014 - 2020. Na tiskové konferenci vystoupil náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád.
„Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko je příběhem úspěchu. Když se ohlédnu zpět, cítím velkou radost, že ke sbližování obou zemí výrazně přispěly právě programy na podporu přeshraniční spolupráce. Stojíme na prahu další kapitoly podpory česko-bavorského partnerství. Program, který dnes slavnostně vyhlašujeme, poskytne do roku 2020 přes 100 mil. euro na nové regionální projekty s pozitivním dopadem na česko-bavorské příhraničí,“ uvedl náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád během úvodního slova.
 
V období 2007 - 2013 bylo z česko-bavorského programu přeshraniční spolupráce uskutečněno 300 větších projektů. K dispozici bylo 115,5 mil. EUR z Evropského fondu regionálního rozvoje. Projekty byly zaměřeny na „Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě“ (hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru, cestovní ruch, volný čas a rekreace, profesní vzdělávání a trh práce, výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami a sítě) a na „Rozvoj území a životního prostředí“ (životní prostředí a ochrana přírody, územní plánování a rozvoj venkovského prostoru, doprava a komunikační a informační systémy). Program se řadí dlouhodobě mezi nejúspěšnější přeshraniční programy v rámci celé Evropské unie.
 
„Hlavní myšlenka programů přeshraniční spolupráce je postavena na předpokladu, že státní hranice nejsou překážkou rozvoje. Hranice může být naopak výzvou. Faktorem nikoliv rozdělujícím, ale spojujícím. Za úspěchem stojí spoustu aktivních lidí z obou stran hranice, kteří už dvě desetiletí pracují na odbourávání jazykových, kulturních i fyzických bariér. Přeji novému programu, aby mu nadšení a aktivita takových lidí – a mnoho takových se zde dnes sešla – přinesla další nápadité projekty, které česko-bavorské příhraničí dále propojí a budou pokračovat v rozvíjení předpokladů pro vzájemné porozumění, prosperitu a příjemné životní podmínky,“ dodal Zdeněk Semorád.
 
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a podporuje česko-bavorskou přeshraniční spolupráci.
      Kontakt pro média:
Ing. Vilém Frček
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 724 639 428
e-mail: media@mmr.cz 


 

Kategorie:

2014–2020