Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Česko-slovenský seminář na téma role ...

Česko-slovenský seminář na téma role měst a obcí při využívání evropských fondů

21.01.2013: Role měst a obcí v budoucích operačních programech byla hlavním tématem dvoudenního česko-slovenského semináře „Role měst a obcí v programech Společného strategického rámce v období 2014-2020“, který uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně s Ministerstvem dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR.

Odborníci na semináři diskutovali o možnostech, jak co nejlépe začlenit města a obce do nastavení čerpání programů budoucího období 2014-2020. Toto téma zapadá do aktuálních debat o příští podobě kohezní politiky, které právě probíhají v České a Slovenské republice i na úrovni EU.

Prostředky kohezní politiky mají přispívat ke snižování rozdílů mezi regiony a státy v EU. Jedním z důležitých faktorů pro čerpání evropských fondů v příštích sedmi letech je tedy zajištění, aby finanční podpora směřovala do nejpotřebnějších území a oblastí. V rámci tohoto přístupu se klade důraz na význam měst a aglomerací jako center dlouhodobého růstu i konkurenceschopnosti celé Evropy.

„Naše ministerstvo klade na uplatnění územní a urbánní dimenze velký důraz. Pro naplňování územní a urbánní dimenze hrají důležitou roli regionální aktéři na krajské, místní i obecní úrovni,“ uvedl ve svém vystoupení první náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun.

Účastníci semináře se shodli, že smyslem uplatnění územní dimenze je, aby programy nebyly koncipovány pouze s plošným zaměřením, ale aby naopak reflektovaly specifické územní problémy, potřeby a regionální rozdíly. Shodli se i na nutnosti strategického přístupu k rozvoji území, který vychází z vizí a dokáže aplikovat efektivní nástroje k jejich dosažení.

Semináře se vedle zástupců obou ministerstev zúčastnil také místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák, předseda delegace ČR ve Výboru regionů Petr Osvald a zástupci měst, obcí a krajů, spolu s představiteli sdružení i expertů z akademické sféry. Seminář se uskutečnil v historických prostorách sálu sv. Jakuba v klášteru minoritů v Praze.

Tisková zpráva