Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Čtvrteční seminář objasnil problematiku ...

Čtvrteční seminář objasnil problematiku veřejné podpory v oblasti evropských fondů

16.10.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci ve spolupráci s Evropskou komisí, Slovenskem a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže uspořádal ve čtvrtek 15. října společný seminář. Ten se zabýval veřejnou podporou v oblasti řízení Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Šlo o již třetí takový seminář v rámci velké road show.
Evropská komise zahájila tímto seminářem sérii podobných událostí, které mají zvýšit informovanost o ESIF jak na vnitrostátní, tak na regionální úrovni. Tyto akce jsou pořádány především proto, aby se zamezilo možným nejasnostem, které mohou v průběhu procesu implementace nastat. Téma veřejné podpory bylo identifikováno jako potenciální riziková oblast v řízení ESIF. Seminář si kladl za cíl představit hlavní změny a posílit povědomí o použití veřejné podpory.
 
Seminář se zaměřil na vysvětlení zásad politiky EU v oblasti veřejné podpory. Zvláštní pozornost byla kladena na uplatňování postupů veřejné podpory v souvislosti s programy a projekty spolufinancovanými z evropských fondů. Výměna zkušeností s kolegy ze Slovenska a Evropské komise byla podmětná a v mnoha ohledech inspirující,“ uvedla náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Simeona Zikmundová, která má v gesci řízení sekce ekonomicko-provozní.
 
V rámci semináře byly pořádány také workshopy, které představily konkrétní postupy uplatňování pravidel veřejné podpory. Celkem se semináře zúčastnilo více než 170 účastníků z České republiky a Slovenska. 


Ing. Veronika Vároši
Oddělení komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz 

Štítky:

nok