Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Čtvrtek byl ve znamení jednání se ...

Čtvrtek byl ve znamení jednání se zástupci Evropské komise

05.11.2015: Ve čtvrtek 5. listopadu hostil pražský Klášter Dominikánů hned dvě akce, na kterých se setkali zástupci řídicích orgánů a Evropské komise. Jednalo se o diskuzní jednání Task Force zaměřené na aktuální stav čerpání v období 2007–2013 a jednání k zahájení implementace programů pro období 2014–2020. Uspořádání těchto akcí představuje ideální příležitost pro vzájemné informování o aktuálních tématech.
V rámci dopoledního programu se jednalo o pokroku v čerpání evropských dotací a také probíhajících přípravách na uzavírání operačních programů. Řídicí orgány měly také možnost sdílet zkušenosti při realizaci jednotlivých opatření snižujících nedočerpání. O aktuálních odhadech nedočerpání MMR – NOK pravidelně informuje. 

Dlouhodobě pomáháme řídicím orgánům hledat a nastavovat opatření, která mohou napomoci efektivnímu dočerpání alokace v programovém období 2007–2013. Blížíme se ke konci roku i programového období, tudíž už není moc prostoru pro hledání nových řešení. Jednou z mála možností je poctivá práce s příjemci, aby se problematické situace řešily v podstatě obratem a zajistilo se plynulé dokončení projektů. Jedině tak zajistíme řádné a včasné dočerpání,“ komentovala Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce Národního orgánu pro koordinaci.

Odpolední akce věnovaná zahájení implementace programového období 2014–2020 otevřela témata jako aktuální stav vyhlašování výzev, plnění předběžných podmínek a rozvoj MS2014+. Řídicí orgány prezentovaly Evropské komisi aktuální informace o spuštěných výzvách v jednotlivých programech. K začátku listopadu 2015 bylo vyhlášeno celkem 129 výzev v devíti programech. Také probíhají úpravy monitorovacího systému s cílem zajistit co největší uživatelský komfort pro uživatele, kterých je aktuálně více než 17 000. Počet zaregistrovaných žádostí přesáhl hranici 6 600.Ing. Veronika Vároši
Oddělení komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz 

Štítky:

NOK

Kategorie:

NOK, 2014–2020