Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Dohoda o partnerství byla odeslána do ...

Dohoda o partnerství byla odeslána do Bruselu

18.04.2014: Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020, kterou v minulém týdnu schválila vláda, byla dnes postoupena k dalšímu schvalování Evropské komisi.

„Připravili jsme kvalitní strategii pro čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů na příštích deset let. Teď je na Evropské komisi jak ji posoudí a zda jsme splnili všechny podmínky, které jsou s dohodou spojeny. Evropská komise opakovaně kladně ocenila přístup české strany k přípravám nového programového obdob. Během neformálního vyjednávání se díky profesionální práci českých úřadů a dobré spolupráci s Evropskou komisí podařilo redukovat otevřené body na minimum,“ řekl Daniel Braun, první náměstek ministryně pro Národní orgán pro koordinaci.

Evropská komise má nyní tři měsíce na posouzení a na schválení dohody. V případě, že nebudou vzneseny žádné připomínky, očekává se její schválení na přelomu letošního léta a podzimu. Odeslání dohody také stanoví počátek tříměsíční lhůty dané legislativou. Tu mají členské státy pro formální odevzdání návrhů jednotlivých programů, na jejichž základě bude probíhat čerpání prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v příštích deseti letech.

Povinnost odeslat Dohodu o partnerství nejpozději do 22. dubna 2014 ukládá každému členskému státu EU nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Kategorie:

NOK, 2014–2020