Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Evropská komise schválila Operační ...

Evropská komise schválila Operační program Rybářství

05.06.2015: Dalším schváleným programem pro nové programové období 2014–2020 je Operační program Rybářství, který řídí Ministerstvo zemědělství. Cílem programu je zajistit udržitelnou a prosperující akvakulturu založenou na inovacích, získávání nových znalostí a účinnější využívání domácích zdrojů.

Na Operační program Rybářství bylo vyčleněno 31 mil. EUR z celkové částky 24 mld. EUR, která byla určena pro Českou republiku na období 2014–2020. Tato částka může být využita na modernizaci, výstavby a zařízení určené jak pro chov ryb, tak i pro místa zpracování. Program nabízí oproti období 2007–2013 větší rozpětí pro využití dotací.

Mezi hlavní cíle operačního programu patří udržitelnost chovu ryb během roku na domácím trhu a zajištění dodávek. Také se zaměřuje na zvýšení a zkvalitnění produkce ryb. Díky podpoře zavádění moderních intenzivních chovných systémů může být zvětšena produkce lososovitých popř. dalších druhů ryb k zajištění celoročních dodávek do tržní sítě. Část dotací budou moci využít i začínající rybáři pro rozjezd svého podnikání.