Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Evropské fondy: schváleno 44 430 ...

Evropské fondy: schváleno 44 430 projektů za 694,9 miliardy Kč, proplaceno 57,4 % alokovaných prostředků

17.09.2013: Cílem České republiky je vyjednat výjimku z pravidla n+2, neboli zajistit, aby mohly být EU fondy, které má ČR přiděleny na jednotlivé roky do 2013, proinvestovány postupně až do roku 2015. Ministr pro místní rozvoj František Lukl zároveň na jednání s komisařem Johannesem Hahnem požádal o rozšíření Operačního programu Doprava v souvislosti s povodněmi o možnost financování oprav místních komunikací.
„Čerpání prostředků není uspokojivé. Ministerstvo pro místní rozvoj u řady programů zavedlo krizové řízení. Tato agenda je také pravidelným bodem jednání Porady ekonomických ministrů. Rozhodli jsme se apelovat na všechny aktéry a sledovat naplňování akčního plánu zlepšení veřejně,“ říká ministr František Lukl.
 
Dalšími opatřeními je převzetí části delegovaných činností z ministerstva vnitra a kultury zpět na MMR. Rozumné se jeví také uplatnění vnějších a vnitřních realokací v rámci OP ŽP či OPTP. Těmito kroky se již dnes podařilo zachránit více než 7,5 mld. Kč.
 
Ministerstvo tak bude každý měsíc zveřejňovat stav čerpání pro všechny operační programy. Celkový stav ukazuje následující tabulka:


Hlavní příčiny negativního vývoje
A.    nevhodné nastavení implementační struktury
B.    složitost a počáteční absence metodik
C.    vysoká fluktuace pracovníků
D.    velké problémy v projektovém řízení příjemců, kvalita zadávacího řízení, odvolávání, ÚOHS – lhůty
E.    závěry auditů Evropské komise – pochybení – nastavení programů
F.    nejasné výklady kontrol a auditů

Jednání v Bruselu pokračují
Zároveň se v Bruselu bojuje o možnost rozšíření pravidla n+2 o jeden rok. „Naposledy jsme o tom jednali ve čtvrtek 12. září. Byť jsou proti především přímí plátci, věříme, že naše argumenty jsou natolik silné, že uspějeme. Jde o to, že v rámci Unie mají výhodu tří let Slovensko a Rumunsko. V příštím programovém období bude tato zásada platit pro všechny. Proč proto toto pravidlo neaplikovat již nyní,“ říká ministr Lukl.
 
Ministr Lukl prosazuje možnost rozšíření Operačního programu Doprava v souvislosti s povodněmi o opravy místních komunikací. „Dívám se na vše pohledem starosty, tedy zdola. Když se objeví problém, snažím se ho řešit rychle a hlavně systémově. Proto mi přijde logické, aby evropské peníze pomohly také v případech, kdy je třeba obnovit místní komunikace po povodních,“ objasňuje ministr František Lukl.