Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Karla Šlechtová: Program přeshraniční ...

Karla Šlechtová: Program přeshraniční spolupráce se řadí dlouhodobě mezi tři nejúspěšnější v rámci celé EU

16.06.2015: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se dnes setkala se zástupci výboru pro evropské záležitosti bavorského zemského sněmu. Mluvilo se hlavně o čerpání evropských dotací a politice soudržnosti EU s ohledem na regiony.
„Probírali jsme také nový program přeshraniční spolupráce, který klade důraz na návaznost s předchozím programem. Ten se řadí mezi tři nejúspěšnější z celé Evropské unie. Nově je také podporované téma výzkumu a inovací. Program byl schválen Evropskou komisí v prosinci minulého roku. V současné době probíhají jednání k podrobnému nastavení řídicích a kontrolních systémů programu a příprava nových formulářů a příruček. Program bude slavnostně vyhlášen tento pátek v Regensburgu. V návaznosti na to bude ve druhé polovině roku 2015 vyhlášen příjem žádostí o podporu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
V období 2007-2013 bylo realizováno z česko-bavorského programu přeshraniční spolupráce 300 větších projektů (nad 25 000 EUR). K dispozici bylo 115,5 mil. EUR z Evropského fondu regionálního rozvoje. Projekty byly zaměřeny na Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě (hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru, cestovní ruch, volný čas a rekreace, profesní vzdělávání a trh práce, výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami a sítě) a na Rozvoj území a životního prostředí (životní prostředí a ochrana přírody, územní plánování a rozvoj venkovského prostoru, doprava a komunikační a informační systémy). Program se řadí dlouhodobě mezi nejúspěšnější přeshraniční programy v rámci celé Evropské unie.
 
Pro nadcházející období 2014-2020 bude realizován nový program. Poskytne 103,4 mil. EUR na regionální a místní projekty připravované ve spolupráci českých a bavorských partnerů s dopadem na společné území.
 
Mým zájmem je účastnit se regionálních konferencí u nás i v Bavorsku, které povedou k prohloubení spolupráce,“ dodala Karla Šlechtová.
Díky programu přeshraniční spolupráce vzniklo například kulturní centrum Kvilda na Šumavě či došlo k rozvoji turistické infrastruktury v oblasti Dračího jezera v Bavorsku.         Kontakt pro média:
Ing. Vilém Frček
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 724 639 428
e-mail: media@mmr.cz 
  

Kategorie:

NOK, 2014–2020