Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Karla Šlechtová: Udělejme společně vše ...

Karla Šlechtová: Udělejme společně vše proto, abychom nepřišli o další miliardy z EU

10.02.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj představilo svůj vlastní odhad možného nedočerpání peněz z evropských fondů pro rok 2015. Celková částka nedočerpaná z evropských fondů za rok 2015 se podle analýz MMR v krajním případě může vyšplhat až na 85 miliard korun. Na včerejším jednání vlády tuto varovnou variantu představila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Vláda projednávání materiálu však nedokončila. Pokračovat bude za dva týdny.
Představila jsem panu premiérovi i ostatním kolegům z vlády analýzu zpracovanou Národním orgánem pro koordinaci. Obsahuje stav, v jakém se nyní programy nacházejí, náznaky rizik, která tam MMR jako národní koordinátor do konce roku ještě spatřuje, a zejména sadu opatření v podobě krizových plánů, které se nám v loňském roce osvědčily,“ uvedla ministryně Karla Šlechtová.  Vláda projednávání materiálu přerušila, neboť některé resorty se domnívají, že pohled MMR jako národního koordinátora je příliš kritický a jejich programy nejsou tak rizikové, jak je MMR vidí.

Ministerstvo pro místní rozvoj jakožto Národní orgán pro koordinaci při svých odhadech vývoje čerpání pracuje v první řadě s údaji od jednotlivých řídicích orgánů. Ty odhadují, že celková suma nedočerpaných peněz za letošní rok bude činit mezi 18 až 23 miliardami korun. Při započítání vedlejších dopadů však Ministerstvo pro místní rozvoj pracuje i se scénářem, že výše nedočerpání může být i 41 miliard korun. „Pokud se nám nepovede vypořádat s některými riziky a nebudou realizovány např. velké dopravní stavby, mohla by částka nedočerpaných peněz v roce 2015 z evropských fondů dosáhnout v krajním případě až 85 miliard korun,“ varuje ministryně Šlechtová.

Vyhodnocování rizik v programech provádí MMR-NOK již od roku 2010. Hodnocení rizikovosti je založeno na více kritériích, kde jednotlivé oblasti mají přiřazenu váhu a míru významnosti. Jedná se o nástroj, který MMR-NOK umožňuje systémově sledovat vývoj v jednotlivých programech a navrhovat opatření ke snížení daných rizik. Rychlost a výše čerpání je významným, ale nikoli jediným ukazatelem, na který se MMR-NOK zaměřuje. Hodnocení MMR-NOK, tzv. semafor (programy jsou rozděleny do tří kategorií barevně označených červená – nejvíce rizikové, oranžová – středně rizikové a zelená – s malou mírou rizik), není soutěží mezi programy, ale preventivním krokem při řízení rizik.

Vzhledem k tomu, že rok 2015 je posledním rokem čerpání finančních prostředků z programového období 2007-2013, je možné, že na konci tohoto roku dojde ke kumulaci činností spojených s administrací projektů. Ministerstvo pro místní rozvoj vede zesílené řízení rizik včetně individuálních krizových plánů a nadále bude poskytovat řídicím orgánům podporu pro úspěšné zvládnutí všech činností vedoucích k efektivnímu dočerpání evropských fondů. 
 

Kategorie: