Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Konference Česko očima Evropy, Evropa ...

Konference Česko očima Evropy, Evropa očima Česka

15.04.2014: Pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana proběhla v pátek 11. dubna 2014 v Míčovně Pražského hradu konference pořádaná u příležitosti 10. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Konferenci společně s prezidentem zahájil předseda Evropského parlamentu Martin Schulz a nejvyšší ústavní činitelé. Na hradě se mimo jiné diskutovalo i o přínosech kohezní politiky pro ČR.
První blok konference byl zaměřen na budoucí vizi Evropy. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek vyslovil pochybnost, o tom, zda Česká republika dostatečně využívá svých pozic v EU. Oldřich Vlasák, místopředseda Evropského parlamentu zdůraznil, že i přes některá negativa, pozitiva členství v EU výrazně převažují. Komisař pro rozšíření EU Štefan Füle poukázal na fakt měnící se Evropy především z pohledu schopnosti integrovat nové členy.
 
Další panel byl věnován hodnocení deseti let v EU z pohledu fungování vnitřního trhu. Pozvání k diskuzi přijali mimo jiné ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a Mario Monti, bývalý komisař pro vnitřní trh a předseda vlády Itálie. Panelisté se shodli, že vnitřní trh není dosud plně bez bariér a je nutné pokračovat v jeho dalším prohlubování a liberalizaci.
 
Závěrečný panel konference se týkal kohezní a regionální politiky. Jako první promluvila minitryně pro místní rozvoj Věra Jourová: „Evropské fondy považuji za výraz solidarity a příspěvek ke společné budoucnosti. Je potřeba více vysvětlovat veřejnosti, co fondy přinesly, a že drtivá část slouží svému účelu.“ Připomněla také schválení Dohody o Partnerství na programové období 2014–2020, na které reagoval Normunds Popens, zástupce generálního ředitele ředitelství Evropské komise pro regionální a městskou politiky vyjádřením, že komise očekává zaslání dohody a je připravena na její hodnocení. Panel uzavřeli Jan Mühlfeuit, prezident společnosti Microsoft pro Evropu a ekonom Miroslav Zámečník, kteří zdůraznili potřebu soustředit se na zvyšování konkurenceschopnosti evropského regionu.
 
Konferenci Česko očima Evropy, Evropa očima Česka uspořádal Úřad vlády České republiky ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj a Zastoupením Evropské komise v České republice. Konference byla zahajovací akcí oslav 10. výročí vstupu České republiky do EU, které budou probíhat po celé zemi do poloviny května. Více informací o dalších akcích najdete na www.10let.eu    .

Štítky:

10 let, EU, konference

Kategorie:

NOK, 2014–2020

Mediální galerie