Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Konference přinesla aktuální informace o ...

Konference přinesla aktuální informace o finančních nástrojích

08.10.2015: V pondělí 5. října proběhla konference s názvem „Možnosti využití finančních nástrojů v období 2014–2020“ v Národním domě na Vinohradech. Příspěvky byly věnovány aktualitám v tématu finančních nástrojů v návaznosti na zahájení implementace programů v období 2014–2020 a dokončení ex-ante analýz. V rámci akce vystoupili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Evropské investiční banky.
Cílem konference bylo informovat o aktuálním stavu přípravy finančních nástrojů v České republice a možnostech jejich využití jak přes jednotlivé programy financované z Evropských strukturálních a investičních fondů, tak přes Evropský fond strategických investic. V rámci konference vystoupili zástupci řídicích orgánů programů, kteří se věnovali oblastem, v nichž budou finanční nástroje využívány a aktuálnímu stavu jejich příprav.
 
Finančním nástrojům se věnujeme pravidelně a nyní, se zahájením programového období 2014-2020, je více než potřebné se posunout o další krok dále v přípravě implementace finančních nástrojů. Dosud vyhlášené výzvy z programů období 2014-2020 v objemu téměř 100 miliard korun počítají pouze s dotační podporou, ale řídicí orgány již připravují i podporu prostřednictvím právě finančních nástrojů. Je důležité upozornit, že finanční nástroje mohou v budoucnu nahradit nebo částečně převýšit dotační způsob podpory z evropských fondů. Měli bychom se proto naučit využívat veškeré možnosti, které nám EU nabízí,“ vyjádřila se k tématu Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce NOK.
 
Příspěvky MMR byly mířeny na stav přípravy a využití FN v programech ESIF. Dále MMR zmínilo přípravu série podzimních seminářů zaměřených na finanční nástroje, které by měly zvýšit povědomí o této oblasti. Zástupci EIB se zaměřili na možnosti využití finančních prostředků z Evropského fondu strategických investic a zástupci MF se věnovali tématu přípravy národní varianty realizace finančních nástrojů v ČR.
 

Štítky:

nok