Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Lukl: Kulturní projekty využívající ...

Lukl: Kulturní projekty využívající prostředky z fondů EU řídí MMR

31.07.2013: Vláda ČR na dnešním jednání schválila návrh MMR ČR o převedení delegovaných činností z Ministerstva kultury ČR právě na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Jedná se o činnosti spojené s čerpáním peněz z Integrovaného operačního programu. Ministerstvo kultury funguje jako zprostředkující subjekt pro čerpání peněz z tohoto programu v „kulturní“ oblasti. K podobnému kroku bylo MMR ČR nuceno přistoupit již v minulosti na Ministerstvu vnitra ČR.
Vláda ČR uložila ministru kultury dokončit rozpracované činnosti v administraci a zpracovat hloubkovou analýzu jednotlivých projektů. Dále pak připravit rozpočtové opatření k převodu prostředků na financování projektů a k převodu systemizovaných míst, včetně mzdových prostředků na MMR ČR, kde sídlí řídící orgán IOP. Zároveň má připravit podrobný předávací protokol, včetně kompletní dokumentace k projektům a k dosavadní administraci ze strany ministerstva kultury.
 
Vzhledem k velmi neuspokojivému stavu čerpání prostředků z EU při využívání potenciálu kulturního dědictví v kompetenci ministerstva kultury, jsme byli nuceni navrhnout převedení delegovaných činností zprostředkujícího subjektu (MK) na ministerstvo pro místní rozvoj. Dlouhodobě se ministerstvu kultury nedaří účinně řešit krizovou situaci. Věřím, že tento krok povede k nápravě,“ řekl ministr pro místní rozvoj František Lukl.
 
Důvody pro toto zásadní opatření:
  • stanovení nereálných predikcí čerpání, které se dlouhodobě neplní (v roce 2012 jen na 46 %), přestože mělo ministerstvo kultury velmi výrazně naplňovat čerpání alokace intervence již v roce 2012, nedochází k tomu ani v roce 2013
  • očekávaná ztráta alokace v oblasti intervence 5.1 ponížená o míru neplnění predikcí činí v roce 2013 až cca 1 mld. Kč
  • prodloužení lhůt u mnoha administrativních procesů (například u vydání Rozhodnutí, kontrol zadávacích řízení, schvalování víceprací, schvalování oznámení o změně či schvalování faktur)
  • časté personální změny, s čímž souvisí proměnlivost názorů a stanovisek v obdobné věci
  • nerespektování stanovisek Řídícího orgánu IOP
  • nedostatečná spolupráce s příjemci v oblasti veřejných zakázek, v důsledku čehož zadávací řízení vykazují vysokou chybovost, čímž výrazně brzdí realizaci projektů
  • ministerstvu kultury se nedaří účinně pracovat s rizikovými projekty a přijatá opatření se jeví jako neúčinná