Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > MMR podporuje společné aktivity českých ...

MMR podporuje společné aktivity českých a polských územních samospráv

23.04.2015: Možnosti spolupráce českých orgánů územní samosprávy s polskými protějšky. Tak zní téma, se kterým dnes vystoupila náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Olga Letáčková na konferenci s názvem „25 let územní samosprávy – přeshraniční spolupráce a občanská společnost“.
Ráda bych poděkovala polským pořadatelům této konference za pozvání. Česká republika má s Polskem podobnou 25letou historickou zkušenost z hlediska vytváření samosprávy. Jsme si blízcí nejen jazykem a historií, ale i iniciativami místních a regionálních samospráv při koncipování společných aktivit. Je dobře, že existují nástroje, jak tyto místní iniciativy podpořit z národních a z evropských zdrojů,“ uvedla náměstkyně ministryně Olga Letáčková.
 
Konference s názvem „25 let územní samosprávy – přeshraniční spolupráce a občanská společnost“ se dnes konala na velvyslanectví Polské republiky v Praze. Hlavním tématem byla politická transformace, která v Polsku před 25 lety odstartovala první částečné svobodné volby v červnu 1989, po kterých byla obnovena územní samospráva. Náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Olga Letáčková vystoupila v úvodním bloku, který se týkal zkušeností se spoluprací územních samospráv.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj, které je koordinátorem podpory regionálního rozvoje z národních i evropských zdrojů, považuje reprezentanty místních a krajských samospráv za své klíčové partnery a jejich zástupci jsou proto trvale zastoupeni v mnoha platformách na pracovní i politické úrovni, kde se otázky územního rozvoje diskutují. Nyní to je zejména zahájení implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci programového období 2014-2020. V implementační struktuře má své místo i regionální úroveň veřejné správy.
 
V programové období 2014–2020 představuje pro územní samosprávné orgány pokračování přeshraniční spolupráce. Z hlediska řídicích struktur nedochází k žádné změně. Momentálně byly zapracovány připomínky Evropské komise k návrhu operačního programu. Řeší se poslední technické otázky a je plánováno předložit operační program Evropské komisi začátkem května.

Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Odbor komunikace
tel.: + 420 224 861  508, 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz 

Kategorie:

NOK, 2014–2020